เกี่ยวกับเรา

คุณวรสรรค์ มี้เจริญ
CEO

ประสบการณ์ : 25 ปี (2563)

การทำงาน : เรานำระบบการทำงานจาก Big4 มาใช้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุดอย่างที่ลูกค้าต้องการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 13

ผู้ชำนาญการตรวจสอบภาษี : 2

พนักงานบัญชี (ป.ตรี) : 25

พนักงานรับทำบัญชีอิสระ (ป.ตรี) : 8

จำนวนลูกค้าบัญชี : มากกว่า 100 ราย

จำนวนลูกค้าสอบบัญชี : มากกว่า 200 ราย

ทีมงานของเรา

ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับ A&V

 • เราส่งงบการเงินให้ท่านได้ทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด
 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 15 ปี
 • เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณจะได้อะไรจาก A&V

 • คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด
 • คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • คุณไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี
 • คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี
 • คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

บรรยากาศในที่ทำงาน