บริการรับทำบัญชี

คำสัญญาจากเรา

เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ หากท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเรา เช่นภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ แต่เอาไปขอคืน, ไม่ได้บวกกลับค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษี, ไม่ได้ให้คำแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง ฯลฯ เราพร้อมรับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้ง (วงเงินไม่เกิน 10 เท่าของค่าบริการต่อเดือนที่เราเรียกเก็บ)

การทำงานของเรา

การทำบัญชีของสำนักงานบัญชี A&V มี 16 ขั้นตอน เราได้ออกแบบระบบการทำงานไว้ 16 ขั้นตอน มีระบบในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการทำงานทุกขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนเรามีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พนักงานทุกคนปฏิบัติตามวิธีการทำงานดังกล่าว ท่านจึงมั่นใจได้ว่างานของพนักงานทุกคนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดูขั้นตอนการทำงานบัญชีทั้ง 16 ขั้นตอนได้ที่นี่

มาตรการในการทำบัญชีเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน

 1. แยกประเภทเอกสาร / จัดเรียงเอกสาร / ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสาร
 2. วิเคราะห์รายการบัญชี โดยระบุรหัสบัญชีก่อนส่งไปที่แผนก KEY ทุกครั้ง
 3. ต้องจัดทำ BATCH CONTROL เพื่อคุมชุดเอกสารที่จะส่งไปคีย์ โดยระบุปริมาณเอกสาร และผลรวมจำนวนเงินของชุดเอกสารนั้นไว้ใน BATCH CONTROL
 4. หลังจาก KEY เสร็จแล้ว ทุกครั้งต้องพิมพ์รายงานออกมาตรวจกับ BATCH CONTROL ว่าจำนวนรายการครบถ้วนและจำนวนเงินถูกต้อง จากนั้นให้ตรวจรายละเอียดที่บันทึกและแก้ไขจนกว่าจะถูกต้อง และครบถ้วน แล้วเก็บไว้ใน “แฟ้มงานรายเดือนรอตรวจสอบ” เพื่อส่งให้หัวหน้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับ AV

 • เราส่งงบการเงินให้ท่านได้ทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด
 • เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 15 ปี
 • เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
 • เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
 • เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณจะได้อะไรจาก AV

 • คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด
 • คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • คุณไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี
 • คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี
 • คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

สิ่งที่คุณกังวล

เราเข้าใจสิ่งที่คุณกังวลว่าหาเลือกเราแล้ว ท่านจะ:

 • จะจ่ายแพงกว่าจ้างที่อื่น : เรามีหลักว่า “ต้องให้ มากกว่า รับ” เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับสิ่งที่เกินกว่าที่ท่านคาดหวัง
 • จะถูกหลอก จะทิ้งงาน
 • จะทำงานเสร็จทันที่ต้องการ จะถูกปรับภาษีย้อนหลังแล้วไม่รับผิดชอบ
 • เพิ่งเริ่มประกอบกิจการ ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเอกสารอย่างไร

ปัญหาของคุณ

เราเข้าใจว่าทำไมท่านต้องหาสำนักงานบัญชี

 • ไม่มีเวลาทำเอง / ไม่อยากทำเอง / ทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า
 • ไม่รู้ว่าจะต้องทำเอกสารอะไรบ้างต้องยื่นภาษียังไง หรือทำบัญชียังไง
 • มีพนักงานบัญชี แต่ก็เข้าๆ ออกๆ ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
 • ไม่มั่นใจพนักงานบัญชีที่มีอยู่ ว่าจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ต้องขึ้นเงินเดือนให้พนักงานบัญชี ถึงแม้รายการค้าขายของท่านจะลดลง
 • ถ้าต้องจ้างพนักงานบัญชีที่เก่งๆ และทำให้อยู่กับเรานานๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก
 • หลับตาทำธุรกิจ ไม่เคยเห็นงบการเงินเลยตลอดทั้งปี
 • ไม่รู้ว่างบการเงินใช้ทำอะไร
 • เสียภาษีมากกว่าคู่แข่ง

คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา

 • แฟ้มที่ต้องจัดทำ
 • แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ
 • การออกใบกำกับภาษี เมื่อไหร่ อย่างไร
 • ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร
 • ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
 • รายจ่ายอะไรบ้าง ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร จัดเก็บอย่างไร
 • วิธีประหยัดภาษี อย่างถูกต้อง
 • ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ
 • สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริการของเรามีอะไรบ้าง

ท่านไม่ต้องกังวล เรื่องงานภาษีและบัญชี เพราะเราทำให้หมดทุกอย่าง

งานภาษีและงานบัญชี

 • วางระบบบัญชี ฟรี ว่าท่านต้องทำเอกสารอะไรบ้าง กี่ชุด แต่ละชุดวิ่งไปที่ไหนบ้าง จัดเก็บอย่างไร และส่งอะไรให้เราบ้างในแต่ละเดือน
 • ยื่นภาษีทุกเดือน ทั้งหัก ณ ที่จ่ายและ VAT และประกันสังคมทุกเดือน
 • ปิดงบและยื่นงบสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ กลางปีและสิ้นปี
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • บริการรับทำบัญชี

การรับ-ส่งเอกสาร

เรามีพนักงานเข้าไปรับเอกสาร แล้วนำมาประมวลผลที่สำนักงานบัญชี และจะแฟกซ์หรือ E-mail แจ้งท่านว่าจะต้องจ่ายภาษีหรือประกันสังคมเท่าไหร่ จากนั้นเราจะเข้าไปรับเช็คและไปยื่นแบบให้แก่ท่าน ซึ่งการยื่นแบบในแต่ละเดือนจะมีอยู่ 3 ครั้งคือวันที่ 7,15 และ 29 ของเดือนมาตรการในการป้องกันเอกสารหรือข้อมูลสูญหาย

 • ทำแผนการนัดรับเอกสารไว้ล่วงหน้า
 • โทรยืนยันนัดหมายทุกครั้ง
 • มีหลักฐานการรับ-ส่งเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกันเอกสารหาย หรือหาผู้รับผิดชอบไม่ได้
 • เมื่อเอกสารมาถึงที่สำนักงาน ให้พนักงานบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนและโทรยืนยันการรับเอกสารทุกครั้ง
 • เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ใน (Letter File)
 • คืนเอกสารให้ลูกค้าทุกเดือน หากเอกสารใดที่ต้องการเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง ให้ขออนญาตลูกค้าเพื่อทำสำเนาหรือ SCAN เก็บไว้
 • มีการ BACKUP ข้อมูลใน SERVER ทุกวัน เวลา 12.00 น.และ 18.00 น. รวมทั้งเก็บสำเนาชุดโปรแกรมและข้อมูลไว้ใน THUMB DRIVE และเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่บ้านของกรรมการทุกเดือน

บริการรับทำบัญชี

ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการรับทำบัญชีประจำเดือน

สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น ถ้าไม่เกิน 10 รายการต่อเดือนเราคิดค่าทำบัญชีเพียงเดือนละ 500 บาท (รายการค้าต่อเดือนเช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย,การเข้า- ออกของพนักงาน, รายการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ต้องใช้

บริการรับทำบัญชี

ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ธุรกิจซื้อมาขายไป

ค่าบริการรับทำบัญชีประจำเดือน

สำนักงานกำหนดค่าบริการรับทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น ถ้าไม่เกิน 10 รายการต่อเดือนเราคิดค่าบริการรับทำบัญชีเพียงเดือนละ 500 บาท (รายการค้าต่อเดือนเช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย,การเข้า- ออกของพนักงาน, รายการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ต้องใช้

ค่าบริการยื่นแบบประจำเดือน

รายละเอียดดังนี้

 • จัดทำและยื่นภาษี (ภงด.1,1ก ,ภงด.3, ภงด.53) 250 บาท ต่อเดือน (ถ้าไม่มี พนักงาน หรือ การจ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย) 0 บาท ต่อเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีและยื่น VAT (ภพ.30) 500 บาท ต่อเดือน (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 0 บาท ต่อเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม 250 บาท ต่อเดือน (ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้าง) 0 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการรับทำบัญชีประจำเดือน

รายละเอียดดังนี้

   • ไม่มีรายการค้า 0 บาท ต่อเดือน
   • ไม่เกิน 10 รายการ 500 บาท ต่อเดือน
   • ไม่เกิน 30 รายการ 1,000 บาท ต่อเดือน
   • ไม่เกิน 50 รายการ 2,000 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

7,000 ต่อปี

ค่าบริการลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

3,000 ต่อปี

ค่าบริการปิดงบเปล่า สำหรับกิจการที่ไม่มีรายได้/ไม่ได้ดำเนินกิจการ

 10,000 ต่อปี โปรโมชั่น 7,000 ต่อปี สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนปี 2566  

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และยื่น ภงด.50 กรมสรรพากร

เรามีความชำนาญเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การทำบัญชีและวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจนี้ต้องใช้ความรอบรู้และความชำนาญในการเสนอแผนภาษีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดทำบัญชีที่สอดคล้องกับแผนภาษีที่วางไว้ การบันทึกต้นทุน การคำนวณสินค้าคงเหลือ ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หมายความถึงค่าปรับจำนวนมหาศาล

  • จัดสรรที่ดิน สร้างอาคารชุด, คอนโด/อาคารชุด, อาคารพาณิชย์, บ้านจัดสรร เพื่อขาย
  • สร้างบ้าน, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า หรือให้เช่าระยะยาว
  • สร้างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์, รีสอร์ท, โรงแรม, ตลาด, พลาซ่า ให้เช่า

ค่าบริการของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ค่าที่ปรึกษาวางแผนภาษีเปิดงาน

20,000 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ถ้าเกินคิดชั่วโมงละ 10,000 บาท

กรณี ให้คำปรึกษานอกสถานที่ คิดค่าเดินทางและเสียเวลาเพิ่ม 2,000 บาท

ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี

8,000 บาท ต่อเดือน

ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้

จะเห็นว่าค่าบริการจะสูงกว่าธุรกิจอื่น เนื่องจากต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูง

ธุรกิจรับเหมา / บริการ

ปัญหาลูกค้าไม่เอาแวท จ่ายค่าแรงงานนอกระบบ หรือไม่เข้าประกันสังคม ต้องแก้ไขอย่างรอบคอบและถูกต้อง

  • รับสร้างบ้าน สร้างถนน สร้างตึก สร้างอาคาร สร้างคอนโด
  • ตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ สระว่ายน้ำ
  • งานรับเหมาทุกชนิด รวมทั้งการให้บริการต่างๆ

ค่าบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ค่าที่ปรึกษาเปิดงาน

Free*ถ้าใช้บริการกับเรา

ถ้าใช้บริการทำบัญชี กับเรา สามารถปรึกษาเราได้เลย

ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี

3,000 บาท ต่อเดือน

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เริ่มต้นที่ 3,000 ต่อเดือน

ค่าบริการในการขอคืนภาษีเงินได้

20%ของภาษีที่ได้รับคืน

ค่าบริการในการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) คิด 20% ของภาษีที่ได้รับคืน

ธุรกิจผลิต / นำเข้า - ส่งออก / ขายในประเทศ

ผลิตสินค้า นำเข้าสินค้า ซื้อสินค้าในประเทศ จ้างผลิตสินค้า เพื่อการส่งออกหรือเพื่อขายในประเทศทุกชนิดเราจะวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงวางแผนค่าใช้จ่ายให้บันทึกอย่างครบถ้วนถูกต้อง

ธุรกิจที่เราหลีกเลี่ยง (ทำให้ได้ แต่มีเงื่อนไข )

การทำงานเร่งด่วน/งานเยอะ

ระบบการบันทึกบัญชีของสำนักงาน ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานบัญชีทั้ง 20 คนของเรา ทำงานให้กับท่านพร้อมกันได้ทุกคน ดังนั้นเราสามารถกระจายงานออกไป เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา นอกจากนั้นเรามีนักบัญชีที่มีประสบการณ์รับงานอิสระจำนวนมากที่ทำงานได้ตามมาตรฐานของเราและทำงานออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับที่สำนักงาน

การให้ความสำคัญกับเวลา

คำว่า “ทันเวลา” ของเรา ไม่ใช่ทันเวลาตามที่สรรพากรหรือกระทรวงพาณิชย์กำหนด แต่ต้องทันเเวลาตามแผนที่เรากำหนด

การทำงานให้ทันตามกำหนด
พนักงานของเราทุกคนต้องวางแผนการทำงานรายปี รายเดือนและรายวัน พนักงานทุกคนต้องรายงานรายละเอียดงานที่ทำ ความก้าวหน้าและปัญหาในการทำงาน โดยส่ง E-MAIL ให้ผู้บริหารทุกวัน

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี โดยวรสรรค์ มี้เจริญ

 1. เรื่องของราคา
  • ให้เลือกที่แพงกว่าชาวบ้านเค้าหน่อย (แพงอย่างมีเหตุผล เช่นเค้ามีพนักงานรับทำบัญชีที่จบอย่างน้อยปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เราทำอยู่โดยต้องมีทั้งตัวหลัก และตัวสำรอง (เผื่อตัวหลักลาออก บัญชีของเราจะได้ไม่ชะงัก) โดยสัดสวนการรับงานจะต้องไม่ล้นมือ ซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้ก็มีต้นทุนสูงอยู่เหมือนกัน)
  • ระวังโดนหลอก ไม่มีที่ไหนทำดี และราคาถูกหรอกครับเพราะทำธุรกิจต้องมีกำไร บางแห่งแจ้งราคาค่าทำบัญชีถูกมากๆ แต่พอเอาจริง เก็บยุบเก็บยิบจิปาถะเช่น ค่าปิดงบ ค่ายื่นแบบกลางปี สิ้นปี ค่ายื่นงบสบช.3 ค่าเซนต์เป็นผู้ทำบัญชี ค่ากระดาษหรือใบสำคัญ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบ จิปาถะ ไปๆมาๆ ยังแพงกว่าพวกที่เก็บเหมารวมอีก บางแห่งเก็บเหมาค่าทำถูกมาก แต่ไปแพงที่ค่าสอบบัญชี(แพงเกินเหตุ) แบบนี้ไม่ให้เลือกครับ เพราะเราวางแผนไม่ได้ว่าตกลงเราต้องจ่ายเท่าไรกันแน่ ควรเลือกแบบที่จริงใจหน่อย เท่าไรก็ว่ามา แต่ก็ให้เหมาะสมก็แล้วกัน
  • ให้ลองประมาณจากขนาดและประเภทธุรกิจของเราครับ ถ้าเราต้องจ้างพนักงานบัญชีเองจะต้องเป็นระดับไหนเช่น ปริญญาตรีมีประสบการณ์ 1 คน หรือต้องมีเพิ่มปวส.อีกสัก 1 คน เป็นต้น แล้วค่าทำบัญชีที่สำนักงานบัญชีเสนอมาควรถูกกว่า 50% ครับ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ ป.ตรี 1 คน อาจสัก 12,000 ดังนั้นค่าทำบัญชีก็น่าจะประมาณ 6,000 บาท (ผมว่าประหยัดกว่าเยอะครับ)
 2. เรื่องของประสบการณ์ อันนี้สำคัญมากๆครับ เพราะการทำงานผิดพลาด เป็นผลให้ธุรกิจของเราเจ๊งได้ครับ (ถูกปรับวอดวาย) ดังนั้นเค้าควรมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจที่เราทำ แนะนำได้ชัดเจน ลองฟังเค้านำเสนอก็น่าจะรู้ครับ (คนที่มีประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี ผมคิดว่ายังงูๆปลาๆครับ) แต่ก็ระวังนะครับคนที่มาคุยกับเราส่วนใหญ่จะเก่งครับ แต่คนที่ทำบัญชีให้เราอาจจะไม่ได้เรื่องก็ได้ ให้นัดคุยกับคนที่รับผิดชอบเราด้วยครับ และสอบถามเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคนด้วยครับ
 3. ความมั่นคง ธุรกิจของเราไม่ได้ทำแค่ปีหรือ 2 ปี เค้าจะต้องมีความมั่นคงพอสมควร ผมจะไม่เลือกนักบัญชีที่ทำกันเองคนหรือสองคน หรือทำกันแบบสามีภรรยา เพราะถ้าเค้ามีปัญหาอะไร เค้าก็เลิกทำซะเฉยๆเลย อย่างนี้เราแย่ครับ วิธีการคือตอนเลือกสำนักงานบัญชีให้เข้าไปที่สำนักงานบัญชีเลยครับว่าเป็นไง
 4. ความซื่อสัตย์ อันนี้ดูยากครับ แต่มีเหตุที่สำนักงานบัญชีอาจไม่ซื่อสัตย์เช่นให้ชำระค่าภาษีเป็นเงินสด ไม่ยอมให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือไม่มีใบเสร็จรับเงินจากสรรพากรหรือประกันสังคมคืนให้เราเมื่อไปชำระเงินมาแล้ว อย่างนี้ต้องรีบตรวจสอบครับ ผมแนะนำให้จ่ายค่าภาษีหรือประกันสังคมเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีครับ เพราะสามารถตรวจสอบได้
 5. การติดต่อ ผมคิดว่าใกล้หรือไกลไม่เกี่ยวครับ เพราะส่วนใหญ่เค้าจะมีพนักงานรับ-ส่งเอกสารให้อยู่แล้ว แต่ให้ดูที่ระบบการรับ-ส่งเอกสารครับ ว่าจะสูญหายได้หรือไม่ และต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้สำนักงานบัญชีที่ดีต้องมีช่องทางที่เราสามารถถามปัญหาต่างๆได้ เช่นถ้าคุณจะจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ติดต่อเท่าไรก็ไม่เจอตัว โทรก็ไม่รับ MISS CALL ก็ไม่โทรกลับ เลขาหรือคนรับเรื่องก็ไม่มี EMAIL ก็บอกว่าไม่ได้รับทั้งๆที่เราก็ส่งผ่าน อย่างนี้อย่าเลือกครับ
 6. ที่ปรึกษา ในโลกนี้ไม่มีใครที่รู้หมดทุกอย่างหรอกครับ แต่สำนักงานบัญชีควรมีที่ปรึกษาที่ดี หรือแหล่งข้อมูลที่ดีด้วย ให้ลองถามดูครับว่าถ้ามีสิ่งใดที่ถามแล้วตอบไม่ได้ เค้าจะทำอย่างไรต่อไป
 7. ต้องมีแผนภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเวลา ถ้าเรายอดขายมากมาย เสียภาษีเยอะๆ สำนักงานบัญชีควรปิดงบและนำเสนอแผนภาษีให้เราฟัง ได้อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนครับ
 8. เทคโนโลยี ควรมีเครื่องไม้เครื่องมือทีทันสมัย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รวมทั้งให้สอบถามระบบการสำรองข้อมูล (ควรมีการสำรองข้อมูลไว้นอกสำนักงานบัญชีอย่างน้อยทุกเดือน) เพื่อป้องกันการอ้างว่าระบบล่ม ติดไวรัส ข้อมูลหายเป็นต้น
 9. ต้องพบสรรพากรแทนเราได้ ถ้ามีหน่วยงานราชการเรียกพบ อย่าเข้าไปเองครับ เพราะคำตอบของเราอาจเข้าทางสรรพากรได้ เช่นถ้าเค้าถามว่ายอดขาย 100 บาท มีกำไรขั้นต้นเท่าไร เจ้าของตอบว่า 30 บาท แต่ในงบการเงินแสดงกำไรขั้นต้นไว้ 20% อย่างนี้ก็ถูกประเมินเลยครับ ดังนั้นคุณควรมอบอำนาจให้นักบัญชีของคุณเข้าไปชี้แจงครับ (มีค่าเดินทางหรือค่าเสียเวลานิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากัน)
 10. บริการ นอกจากเก่งภาษีและเก่งบัญชีแล้ว เค้าควรให้คำแนะนำระบบเอกสาร ระบบบัญชี ให้เราได้ครับ นอกจากนั้นควรมีบริการหลากหลายครับ เช่นจดทะเบียนต่างๆ บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น