สำนักงานบัญชี A&V - รับจดทะเบียนบริษัท,การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม ติดตามเราได้ใน A&V Facebook
Best view with best view with google chrome
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี : สำนักงานบัญชี
รับจดทะเบียนบริษัท,การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม :

การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจัดตั้งห้างฯ การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล

การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจัดตั้งห้างฯ การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด (ติดต่อเรา)

1. จองชื่อ
2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
3. ส่งหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
4. จัดตั้งบริษัท
5. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท
6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. ชื่อบริษัท
2. เงินทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 3 ฉบับ
4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
5. กรรมการบริษัทจะมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
6. ตราสำคัญของบริษัท
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า - หลัง) ของผู้เริ่มก่อการทั้ง 3 คนคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 4 ชุด
8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน- บัตรประชาชนฉบับจริงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้ง
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)
           ตั้งบริษัท 5,000
           ค่าบริคณห์สนธิ 500
           ค่าอากร 400
           ค่าคัดสำเนาเอกสาร 450
              รวม 6,350
2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท
       ค่าใช้จ่ายในการวิ่งงาน
           วิ่งไปรับเอกสารเบื้องต้น 150
           วิ่งส่งเอกสารให้ท่านเซนต์ 150
           วิ่งไปรับเอกสารที่เซนต์แล้ว 150
           วิ่งไปยื่นกระทรวงพาณิชย์ (รวมค่ารอ) 450
           วิ่งไปคืนเอกสารต่างๆให้แก่ท่าน 150
       ค่าเซนต์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองลายเซนต์ 2,000
       ค่าจัดทำเอกสารเพื่อยื่นกระทรวง 1,000
        ค่าบริการของเรา (กำไรของบริษัท) 1,600
          รวม 5,650
        รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 12,000
ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าทำตรายาง
ซึ่งท่านต้องส่งแบบมาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งทำ(เพิ่มเติม ถ้าคาดว่ารายรับถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี) ค่าบริการจด VAT 3,000

ค่าบริการของเราในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ 5,000.- บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) (ติดต่อเรา)


ติดต่อเรา

www.avaccount.com
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี | บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน | โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2012 www.avaccount.com
บัญชีและภาษีทั้งหมด การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดตั้งห้างฯ ที่ สำนักงานบัญชี A&V
บัญชีและภาษีเรียงตามความนิยม การจัดตั้งบริษัท,ห้างฯ/หลักฐานและค่าธรรมเนียม, การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดตั้งห้างฯ ที่ สำนักงานบัญชี A&V