อื่นๆ > ประกาศหางานบัญชี

การป้องกันดีกว่าการรักษา หากยังไม่เป็นโรคเบาหวาน

(1/1)

siritidaporn:
รู้หรือไม่? การป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาจทำให้คุณอายุสั้นลงได้! จากสถิติพบว่า หากบุคคลอายุ 60 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวานอายุจะสั้นลง 6 ปี และหากเป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคหลอดเลือดหัวใจ อายุจะสั้นลงถึง 12 ปี และการมีระดับนํ้าตาลในเลือดที่สูงยังทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตาบอด ไตวาย เท้าเป็นแผลเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอัมพฤกษ์ เป็นต้น ดังนั้นควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี้ได้

การป้องกันดีกว่าการรักษา หากยังไม่เป็นโรคเบาหวานแต่มีปัจจัยเสี่ยง
การลดน้ำหนักตัวลงร้อยละ 5-7% ของน้ำหนักตัวตั้งต้นในผู้ที่มีนํ้าหนักตัวเกิน โดยการควบคุมปริมาณและชนิดของอาหาร ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้กว่า 30-50% แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้ว การควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวานได้

การป้องกันดีกว่าการรักษา หากยังไม่เป็นโรคเบาหวาน ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://doctorathome.com/disease-conditions/278

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม