อื่นๆ > ประกาศหางานบัญชี

Big data นวัตกรรม ของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

(1/1)

panne rattana:
การพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมการผลิต หรือธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าในทุกๆ ธุรกิจย่อมเต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูง การตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ อะไรที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งได้ คำตอบก็คือ การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การวางแผนด้านกลยุทธิ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่ลูกค้าในภาพรวมแต่หมายถึง ลูกค้าเป็นรายบุคคล

หากจะจ้างนักการตลาดมานั่งวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคที่ละคนคงเป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถ ยิ่งต้องทำงานแข่งกับเวลายิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยเด็ดขาด ดังนั้น ทำให้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Big data และ AI บทความนี้ mandala analytics จะขอพูดถึง Big data นวัตกรรม ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะน่าสนใจแค่ไหนตามไปดูพร้อมๆ กันเลย


Big data นวัตกรรม ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://www.mandalasystem.com/blog/th/52/big-data-25082020

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม