สำนักงานบัญชี A&V - รับวางแผนภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook
Best view with best view with google chrome
รับทำบัญชี : สำนักงานบัญชี
การวางแผนภาษี:
การวางแผนภาษี
เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ตรวจสอบบัญชี:
บริการตรวจสอบบัญชีของเราประกอบด้วย


ตรวจสุขภาพกิจการ ตรวจสุขภาพกิจการ :
- วิเคราะห์และตรวจสอบระบบเพื่อทราบว่าพนักงานของท่านยังคงทำงานตามระบบของบริษัทหรือไม่
- ส่งคนไปตรวจงานบัญชี ทำงานแทนสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการแผนกบัญชีของท่านได้


ตรวจภาษี ตรวจภาษี (Tax Audit):
- ก่อนยื่นภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสักครั้ง
- ตรวจการขอคืนภาษี : ถ้าท่านไม่กล้าขอคืนภาษี หรือมีการส่งออกแต่ไม่ได้รับคืน VAT ทุกเดือน
หรือเคยขอขอคืนภาษีแล้วแต่ถูกปรับเพิ่ม ให้เราขอคืนภาษีแทนท่าน
- ตรวจภาษีย้อนหลัง : ถ้าท่านกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะมีภาระภาษีย้อนหลังหรือไม่ ให้เราตรวจภาษีย้อนหลังให้แก่ท่าน
- เคลียร์ปัญหาสรรพากร : ให้เราเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการและให้คนของเราที่พูดภาษาเดียวกันกับสรรพากร เป็นผู้ติดต่อสื่อสารดีกว่า


รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :
- เรามีหุ้นส่วนสอบบัญชี 10 คน ทุกคนมาจาก BIG4 เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชี
- เรามีทีมตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยควบคุมงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การตรวจสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่แค่เพื่อตามความต้องการของกฎหมาย
- ข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่อง อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาในการบริหารงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาในการดำเนินงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาด้านการเงิน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาด้านภาษี อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- คุณจะได้รับคำปรึกษาที่ตรงจุด และทันเวลา
- คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา


ค่าบริการ
กรุณากรอกข้อมูลของกิจการท่านตามแบบฟอร์มนี้

รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชื่อไฟล์ auditrequest.doc หรือ auditrequest.pdf

แล้วส่งมาที่ Email:
den@avaccount.com หรือ FAX: 02-818-4534
ติดต่อคุณวรสรรค์ มี้เจริญ (เด่น) 081-494-9044
การกำหนดค่าบริการ (A&V คือใคร)(ติดต่อเรา)
สำนักงานกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯอัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ

กรณีต้องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เช่นตรวจจับทุจริต หรือ Due Diligence กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

อนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้น

www.avaccount.com
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี | บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน | โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2012 www.avaccount.com