www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง

(1/2) > >>

คุณขอความกรุณา:
1.ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ/ธุรกิจศูนย์แนะแนวศึกษาต่อฯต้อง มีภาระภาษีอะไรบ้าง2.การทำธุรกิจประเภทนี้ มีกฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ เช่น ต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาฯ หรือไม่007:
เป็นธุรกิจบริการครับ ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อรับเงิน และมีรายได้เกินปีละ 1.8 ล้านบาท ส่วนเรื่องขออนุญาต ผมคิดว่าต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ

HoTmama:
อยากทราบเหมือนกันค่ะ เพราะคิดว่าอยากทำธุรกิจนี้อยู่

Event:
<a href="http://www.nesschiropractic.com">whiplash Union MO[/url]

joy:
เรียนต่อต่างประเทศ , ศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ , ศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ , ศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ , ศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ , ศึกษาต่อต่างประเทศ

http://www.york-institute.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม