www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับผลต่างรายจ่าย

(1/1)

บช.มือใหม่ค่ะ:
อยากทราบว่า ผลต่างของค่าใช้จ่าย กับที่เราจ่ายจริง บันทึกอย่างไรคะ สมมุติ มีใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ จำนวน 4 บิล รวมvatแล้วดังนี้ 85.60, 261.08, 148.73 และ 126.26 เวลาไปชำระที่เคาเตอร์เซอร์วิส เขาคิดเป็นดังนี้ 86, 261.25, 148.75และ 126.50 และคิดค่าservice 50บาท บท.บช.อย่างไรคะ

007:
ผลต่างจากการปัดเศษ บันทึกเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆครับ

ส่วนค่า service บันทึกเป็นค่าบริการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม