www.avaccount.com > บทความดีดี - บัญชีและภาษี

บัญชีต้นทุนเเละบัญชีบริหาร

(1/1)

sammy12:
บัญชีต้นทุนก็คือกนะลวนการเเละรายงานข้อมูล
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลักษณะโดยรวม
ก็จะำจเเนกได้เป็รเเนววนี้ การรับรู้เจดีบีสล็อต
การจัดสรร การรวบรวม เเละการเปรียบเทียบวิเคราะห์
ข้อมูลต้นทุนโดยรวมเเล้วก็จะมีลักษณะ
คล้ายกับการบัญชีบริหารนั้นเองเเหล่ะนะ
การบัญชีต้นทุนเน้นสะสมต้นทุน เเต่การบัญชีบริหารนั้น
เน้นการใช้บัญชีต้นทุนทางด้านการบริหารเพื่อการวางแผน

palawast:
ขอบคุณที่มา share ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม