www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. ต่างกันอย่างไร และ ห้างฯต้องทำประกันสังคมหรือไม่

(1/1)

hollidayfast:
หจก. ต้องทำประกันสังคมอย่างไรคะ  ถ้าไม่ได้ทำจะต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ ถูกปรับไหมคะ

ถ้าไม่มีการจ้างประจำ  ต้องยื่น ภงด 1 หรือเปล่าคะ

ภงด.1 กับ 1ก ต่างกันอย่างไรคะ

Losa789:
เงินเข้าบัญชีรัวๆได้ง่ายๆ  ดาวน์โหลด slotxo

Busba1122:
ประสบการณ์ใหม่ที่รอให้คุณมาลอง  >>>>  slotxo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม