www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามเรื่องเงินโอนไม่ทราบที่มา

(1/1)

sakuraseki:
มีเงินโอนไม่ทราบที่มาเมื่อต้นปี แล้วมาเดือนนี้ลูกค้าเพิ่งแจ้งว่าได้โอนเงินค่าบริการมาให้ ทีนี้การยื่นภาษีขาย ต้องยื่นเพิ่มเติมย้อนหลังตั้งแต่วันที่เงินเข้ามั้ยคะ หรือออกใบเสร็จ/ใบกำกับในวันนี้แล้วยื่นปกติได้เลย

สุรเดช:
ต้องออกใบกำกับภาษีตามวันที่รับโอนเงิน
และยื่นเพิ่มเติมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม