www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผังบัญชี

<< < (4/8) > >>

ยิวมิกิ:
อยากได้ความหมายทางการบัญชีให้มากกว่านี้ค่ะ

ต้นกล้วย:
ขอแบบฟอร์มการจัดทำระบบัญชีแบบง่ายที่สุดสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ ขอบคุณค่ะ

เล็ก:
บัญชี ภาษีซื้อไม่ขอคืน จะต้องตั้งผังบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย กลุ่มใด เช่นค่าใช้จ่ายบริหาร หรือค่าใช้จ่ายต้นทุน

ผึ้ง:
ขอขอบคุณค่ะ  สำหรับผังบัญชีดีดี

jutaro:
ขอผังบัญของภัตคารอาหารหน่อยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม