www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีคำนวณการเสียภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้เสียคำนวณอย่างไร

<< < (15/15)

คุณนิ:
ในกรณีให้บริษัทเช่าอาคาร ตอนได้รับค่าเช่าบริษัทผู้เช่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว 5% เวลาผู้ให้เช่าไปคำนวณเสียภาษีโรงเรือนภาษีที่ต้องจ่ายสุทธิคือจำนวนเงินที่หักจำนวนเงิภาษีที่หัก ณที่จ่ายแล้วใช่หรือไม่

tiger:
อยากทราบว่าผู้ให้เช่าออกบิลให้เดือน2500แต่เก็บจริง5000+ภาษีอีก บิลที่ออกให้มานั้นมีเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบหรือไม่อย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม