www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การให้เช่าที่จอดรถยนต์

(1/1)

ชุติ:
ดิฉันเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีที่ดินเปล่าในบริเวณเดียวกับตัวบ้าน  แต่มีโครงการว่าจะสร้างที่จอดรถเป็นล๊อค ๆ โดยมีหลังคามุงเหมือนลานจอดรถทั่วไปในสถานที่ราชการ หรือลานจอดรถที่มีโครงหลังคาของห้างทั่วไป แต่อาจจะทำประตูกั้นและรั้วกั้นในแต่ละล๊อค ประมาณ สิบถึงสิบห้าคัน เพื่อที่จะให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเช่าจอดรถ และอาจจะมีนิติบุคคลมาขอเช่าจอดรถในอนาคต  ดิฉันขอเรียนถามว่าดิฉันต้องไปแจ้งหน่วยงานใด หรือเสียภาษีใด ๆ และหรือต้องทำหนังสือสัญญาเช่าที่จอดรถระหว่างผู้ให้เช่า  หรือไม่อย่างไรค่ะ     รบกวนช่วยให้คำแนะนำหรือชี้แนะด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ddd:
เสียภาษีโรงเรือนแจ้งที่อำเภอหรืออบต.ควรทำสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าค่ะ

ตา:
ค่าจอดเรือ ต้องหัก ณ ที่จ่ายมั้ยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม