www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทะเบียนการค้าบุคคลธรรมดา

<< < (3/4) > >>

กมล:
ภาษีป้ายต้องวัดขนาดของป้าย กว้าง ยาว

ไปให้เจ้าหน้าที่เขตของตนประเมินก็ชำระ

ธนาวุฒิ:
หากตวรจสอบหมายเลขทะเบียนการค้าบุคคลธรรมดาไม่พบเป็นได้ไหมที่ทะเบียนการค้าเป็นของปลอมเพราะจ้างเขาทำโดยติดต่อทางโทรศัพท์

ธนาวุฒิ:
หากตวรจสอบหมายเลขทะเบียนการค้าบุคคลธรรมดาไม่พบเป็นได้ไหมที่ทะเบียนการค้าเป็นของปลอมเพราะจ้างเขาทำโดยติดต่อทางโทรศัพท์

เจี๊บย:
จดทะเบียนการค้าแต่ใช้ที่อยู่บ้านที่เราเช่า  มาเป็นสำนักงานที่เก็บสินค้าและติดป้ายชื่อร้าน ได้หรือไม่  เพราะของเราขายบนเว็บไซต์คะ  ไม่ได้มีหน้าร้าน  

เจี๊ยบ:
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตบางกอกใหญ่  แต่เช่าบ้านอยู่เขตบางแค  จะจดทะเบียนการค้าที่เขตไหนคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม