บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

(1/2111) > >>

[1] ไม่ซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านตอนนี้ จะไปซ่อมตอนไหน ช่วงโอกาสทองสำหรับผู้คิดจะซ่อมแซมบ้

[2] อยากรวยมาร่วม สนุกกับ AMBBET สิ!

[3] รายได้ค่าเช่าบ้านกรรมการ

[4] รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ ใบเสร็จรับเงิน ค่ะ

[5] ส่วนลดตามเป้า/ได้ส่วนลดภายหลัง ต้องบันทึกบัญชีเป็นส่วนลดรับ หรือรายได้

[6] ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง

[7] ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

[8] เลิกประกอบกิจการร้านธรรมดา(จดvat) ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นบ้าง

[9] ถาม accrual budgeting และ performance base budgeting

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม