บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

(1/2110) > >>

[1] รายได้ค่าเช่าบ้านกรรมการ

[2] รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ ใบเสร็จรับเงิน ค่ะ

[3] ส่วนลดตามเป้า/ได้ส่วนลดภายหลัง ต้องบันทึกบัญชีเป็นส่วนลดรับ หรือรายได้

[4] ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง

[5] ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

[6] เลิกประกอบกิจการร้านธรรมดา(จดvat) ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นบ้าง

[7] ถาม accrual budgeting และ performance base budgeting

[8] ทำธุรกิจแบบส่วนตัว แต่ลูกค้าอยากได้บิล vat จะทำอย่างไรได้บ้างครับ

[9] สอบถามเสียภาษีรถมอไซต์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม