บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

(1/2110) > >>

[1] อยากรวยมาร่วม สนุกกับ AMBBET สิ!

[2] รายได้ค่าเช่าบ้านกรรมการ

[3] รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ ใบเสร็จรับเงิน ค่ะ

[4] ส่วนลดตามเป้า/ได้ส่วนลดภายหลัง ต้องบันทึกบัญชีเป็นส่วนลดรับ หรือรายได้

[5] ธุรกิจจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีภาระภาษีอะไรบ้าง

[6] ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

[7] เลิกประกอบกิจการร้านธรรมดา(จดvat) ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นบ้าง

[8] ถาม accrual budgeting และ performance base budgeting

[9] ทำธุรกิจแบบส่วนตัว แต่ลูกค้าอยากได้บิล vat จะทำอย่างไรได้บ้างครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม