สำนักงานบัญชี A&V - ประวัตินายวรสรรค์ มี้เจริญ ติดตามเราได้ใน A&V Facebook
Best view with best view with google chrome
รับทำบัญชี : สำนักงานบัญชี
นายวรสรรค์ มี้เจริญ:
ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ


ชื่อ
นายวรสรรค์ มี้เจริญ
วรสรรค์  มี้เจริญ
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์
ทางบัญชีและภาษี และตรวจสอบบัญชี 19 ปี (ปี 57)
ความชำนาญ
วางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การติดต่อ
โทร 081-494-9044 E-mail: den@avaccount.com
คุณสมบัติสำคัญ
มีประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี ทำบัญชีและงานภาษี วางแผนภาษี ตรวจสอบบัญชี มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงงานผลิตสินค้า ให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกวิธีการจัดตั้งธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานตามแผน

ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตร
ปี 2556
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "งานบัญชีเพื่อการวางแผนภาษี สำหรับกิจการขนาดเล็ก"
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "เจาะประเด็นเชิงลึกกับรายการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี"
ปี 2555
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "รู้ลึก รู้จริงกับภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ"
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553"
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่"
ปี 2554
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่"
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การบัญชีและปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม"
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "สำนักงานบัญชีเค้าทำบัญชีกันอย่างไร"
ปี 2553
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การประยุกต์โปรแกรมบัญชี express สำหรับธุรกิจต่าง ๆ"
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นในการจัดทำบัญชี"
ปี 2552
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "สำนักงานบัญชีคุณภาพ"
ปี 2551
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
ปี 2549
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต MBA การจัดการและการบริหารธุรกิจ ม.บูรพา
ปี 2547
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมโดย PHP & MySQL"
ปี 2546
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การใช้โปรแกรมบัญชี Business Soft"
ปี 2545
ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การใช้โปรแกรมบัญชี Formula 4"
ปี 2544
Pre. Intermediate (English Language Speaking) by NAVA Corporate Traning Programme
ปี 2543
ใบอนุญาติเป็น "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย"

ISO 9000 Internal Quality Audit by Prima Management Co., Ltd.
ปี 2542
ประกาศนียบัตร "หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (อบรม จป.สำหรับผู้บริหาร)
ปี 2539
In-house Audit Traning Program by SGV-Na Talang (Arther Anderson Thailand) บริษัทสำนักงานเอสจีวี-ณ ถลาง + เคพีเอ็มจี ออดิท = เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ปี 2538
In-house Audit Traning Program by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
ประกาศนียบัตร บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน
2544 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี
ที่ปรึกษา
ทำบัญชี สำหรับธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 150 บริษัท
ตรวจสอบบัญชี สำหรับธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 1,000 บริษัท
Due Diligence ให้แก่บริษัทจดทะเบียน
วางระบบบัญชี โรงงานผลิตและกิจการอื่นๆ
ให้คำแนะนำ ปิดสายการผลิตที่ทำให้ขาดทุน
วางแผนภาษี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้านเพื่อขาย สร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขาย สร้างคอนโดเพื่อขาย ซื้อโครงการเก่ามาปรับปรุงใหม่แล้วขาย ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อขาย ซื้อที่ดินเปล่ามาจัดสรรขาย สร้างโกดังให้เช่า สร้างอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ซื้ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า สร้างตลาดให้เช่า สร้างพลาซ่าให้เช่า หลายแห่ง
วางแผนภาษี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบริการ
วางแผนภาษี ธุรกิจผลิตสินค้า
วางแผนภาษี ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
วางแผนภาษี ธุรกิจขายตรง
วางแผนภาษี ธุรกิจขายสินค้าห้าง ฝากขาย
วางแผนภาษี ธุรกิจขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
วางแผนภาษี ธุรกิจขายผ่านอินเตอร์เน็ต

2543-2544
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย
ผู้จัดการบัญชี
ตรวจสอบการรับเงิน
ตรวจสอบการจ่ายค่าคอมมิชชั่นตัวแทนและนายหน้า
วิเคราะห์อายุลูกหนี้

2541-2543
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริษัทเอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้
ผู้จัดการบัญชี
ดูแลและควบคุมงานบัญชีโรงงานผลิตวอลล์เปเปอร์
ดูแลและควบคุมงานบัญชีโรงงานผลิตรางม่าน
ดูแลและควบคุมงานบัญชีโรงงานผลิตถักทอเทปม่าน สายรัดม่าน
ดูแลและควบคุมงานบัญชีสำนักงานขาย
ให้คำปรึกษาแก่สมุห์บัญชีของบริษัทในเครือ ผลิตพรม
ให้คำปรึกษาแก่สมุห์บัญชีของบริษัทในเครือ เทรดดิ้ง
คำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อกำหนดราคาขาย
จัดทำงบการเงินรวมสำนักงานใหญ่และสาขา

2538-2541
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง
ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี กลุ่มบริษัทผลิตน้ำมันรายใหญ่
ตรวจสอบบัญชี กลุ่มบริษัทผลิตอาหารทะเล
ตรวจสอบบัญชี กลุ่มบริษัทผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่
ตรวจสอบบัญชี กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
ตรวจสอบบัญชี กลุ่มบริษัทห้างสรรพสินค้ารายใหญ่
ตรวจสอบบัญชี กลุ่มบริษัทดิสเคาท์สโตร์รายใหญ่
ตรวจสอบบัญชี บริษัทส่งออก
ตรวจสอบบัญชี บริษัทนำเข้าบุหรี่

2538
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
บริษัท สำนักงาน ไชยยศ
ผู้สอบบัญชี
ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบ และ Update แผนผังการทำงาน กลุ่มบริษัทผลิตผงชูรสรายใหญ่

การทำงานในฐานะเจ้าของกิจการ
ปี 2557
ตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โรงงานขนาด 60 kw และ 101 kw
จัดตั้ง http://www.superfastwhite.com ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NIMS
ปี 2556
จัดตั้ง http://www.thaisolarshop.com ขายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ รับติดตั้ง รับขออนุญาต ราคาถูก
ปี 2555
จัดตั้ง http://www.thaicpd.com หนังสือพิมพ์ ThaiCPD ลงโฆษณาเชิญประชุม 50 บาททั่วประเทศ
ปี 2554
จัดตั้ง http://www.thaicpdonline.com อบรมบัญชีและภาษี อบรมผู้ทำบัญชี อบรมผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชี CPD ผ่านระบบ Online
ปี 2553
จัดตั้ง http://www.babynp.com เบบี้ส์ จีเนียส นครปฐม ศูนย์พัฒนาสมองเด็กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 ปี
ปี 2552
จัดตั้ง AV CAR PARK อาคารรับจอดรถขนาด 20 คัน
ปี 2551
จัดตั้ง http://www.avpattaya.com สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี พัทยา
ปี 2550
จัดตั้ง http://www.avphuket.com สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี ภูเก็ต
ปี 2547
จัดตั้ง http://www.avaccount.com ถามตอบปัญหาบัญชีและภาษี
ปี 2544
จัดตั้งบริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัด รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
www.avaccount.com
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี | บริการด้านกฎหมาย | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน | โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


© 2004-2014 www.avaccount.com