www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใน บอจ.5

<< < (4/4)

พรพิมล:
หนังสือชี้แจงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นสามารถหาใน กูเกิล ใช้คำว่า หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนชื่อห้าง ต้องให้หุ้นส่วนผู้จัดการจองชื่อก่อน เมื่อชื่อผ่านแล้ว ต้องทำตราประทับใหม่ เอกสารที่ใช้

แบบ หส1 หส2 ใช้แผ่นที่ 1,3 คำรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการไปยื่นเองใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ถ้าไม่ได้ไปเอง ต้องมอบอำนาจโดยใช้ใบมอบ และต้องมีสมาชิกเนติบัณฑิตยสภารับรอง พร้อมสำเนาบัตรเนฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม