ถามปัญหาบัญชี-ภาษีได้ที่ www.avaccount.com

www.avaccount.com => บอร์ดบัญชีและภาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟ้า ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM

หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้า ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7 คน (ราคาต่อหุ้นคือ 100 บาทต่อหุ้น) ต่อมามีหุ้นส่วนคนหนึ่งต้องการขายหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ให้บุคคลอื่น อยากทราบว่า

1. ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย

2. ราคาหุ้นที่ขายควรจะเป็นราคาอะไร ราคามูลค่าหุ้น 100 บาท หรือ มากกว่า - น้อยกว่า ถ้าเป็นอย่างหลังจะมีวิธีคิดหรือตั้งราคาหุ้นใหม่อย่างไร

3. ในส่วนของกำไรสะสมของบริษัทฯ จะต้องมีการคืนให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการขายหรือไม่...ถ้าต้องคืนจะต้องคิดอย่างไร และถ้าไม่คืนให้จะผิดไหม

4. ในส่วนทางด้านบัญชี จะเป็นอย่างไร

5. ในส่วนของด้านภาษี จะเป็นเป็นอย่างไร

6. เอกสารหลักฐานจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

7. หน่วยงานที่ไหนบ้าง ที่บริษัทต้องยื่นเอกสารกับเรื่องดังกล่าว

**หรือ ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมากกว่า 6 ข้อข้างต้น ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: 007 ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ละเอียดจังเลย1.  ตามมาตรา 1129 วรรค 2 เป็นแบบของการโอนหุ้นระบุชื่อ ซึ่งจะต้องทำให้ครบถ้วน 3 ประการประกอบกันคือ

1.1 ทำเป็นหนังสือ

1.2 ลงลายมือชื่อทั้งผู้โอน และผู้รับโอน

1.3 มีพยานรับรองลายมือชื่อของผู้โอน และผู้รับโอน2.-3. หุ้นที่ซื้อขายกันกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้พิจารณาจากผลประกอบการสะสม และความสามารถในการกำไรในอนาคตของบริษัทครับ ถ้ามีอย่างมากมายแล้วซื้อขายกันไม่กำไร ก็อาจมีปัญหาครับ4. ในทางบัญชีของบริษัท ไม่ต้องบันทึกบัญชีครับ

5. ถ้าขายหุ้นนอกตลาดฯ แล้วมีกำไร ต้องนำกำไรมารวมเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดา(ผู้ขายหุ้น)เพื่อเสียภาษีครับ

6. ดูข้อ 1 ครับ และทำใบรับเงินเพิ่มเติมด้วย

7. ต้องทำทะเบียนผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ใหม่ แล้วยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ครับ อย่าลืมทำใบนำส่งทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับ

หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้า ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
1.ในกรณีที่ผู้ขายเป็นคนต่างชาติละค่ะ และปัจจุบันไม่อยู่ในประเทศไทยแล้ว อย่างนี้ทางด้านกฎหมาย และด้านภาษี ของผู้ขาย-คนต่างชาติ,ผู้ซื้อ-คนไทย(บุคคลธรรมดา) และบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

2. ราคาซื้อขาย สามารถเอาราคาทุน 100 บาท บวกด้วย กำไรสะสม หาร จำนวนหุ้น แล้วเป็นราคาซื้อขายได้หรือไม่ค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะอันนี้สำคัญม๊าก..มาก** เนื่องจากบริษัทต้องทำเอกสารทั้งหมดให้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย และตัวบริษัทเอง ดังนั้นจึงต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพากในอนาคตค่ะ
หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: 007 ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ควรทำใบรับเงินค่าหุ้น และส่งไปให้ผู้ขายลงนาม

แล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อยื่นกระทรวงพาณิชย์ครับถ้าผู้มีเงินได้ มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ก็ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยครับ  ราคาซื้อขาย สามารถทำตามข้อ 2 ได้ครับ แล้วให้บวกราคาที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการกำไรในอนาคตของบริษัทเข้าไปด้วย ตามความเป็นจริง (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร)

หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้า ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ขอบคุณมากค่ะคุณ 007
หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเลิศ ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ในกรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล(บริษัทจำกัด)และซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นช่นราคาหุ้น 100 บาท ซื้อ 60 บาท ด้านผู้ซื้อซึ่งเป็นนิติบุคคลจะลงปัญชีอย่างไร
หัวข้อ: "ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด
เริ่มหัวข้อโดย: หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
www.databusinesslaw.com

ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ

หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ให้บริการลง โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น , ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในราคาประหยัด รวดเร็ว เที่ยงตรง ถูกต้องตามกฎหมายบริการ รับลงประกาศโฆษณา และประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- เพิ่มทุน - ลดทุน

- ย้ายที่ตั้ง

- กรรมการเข้า - ออก

- เลิกบริษัท

- ชำระบัญชี

-  เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท

- ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

- งบดุล

- ไถ่ถอน , จำนอง

- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

- บริษัทประกันภัย  ,  บริษัทจำกัด (มหาชน)

- ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม

- ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆของบริษัท

- เปลี่ยนตราประทับ

- เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

- ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ฯ

- ประกาศจ่ายเงินปันผล

- แจ้งให้ชำระหนี้

- ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นบริษัท

- หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้

- หนังสือบังคับจำนอง

- ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ

- ประกาศคำสั่งศาล

- ประกาศอื่นๆ **ได้รับอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ หนังสือพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย**

ll*หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ*ll

สสช 108/2554

ISSN 2229-0923

อัตราค่าบริการลงประกาศหนังสือพิมพ์ >>> พิมพ์สีทุกหน้า

(ราคารวม Vat 7% = 214 บาท) ต่อ 1 ประกาศ (ข้อความไม่เกินกระดาษ A4 1 แผ่น)

พร้อมบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงโฆษณา

HOT LINE : 089-212-4220 , 080-266-7590

Mobile Phone : 089-989-8868

Office / Fax : 02-956-5335

Fax (auto) : 02-250-5399

Website : www.databusinesslaw.com

Email : databusinesslaw@hotmail.com , thamgroup@hotmail.comรับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น ให้กับหน่วย

งานราชการ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ และบริษัทเอกชนทั่วไป

ลงประกาศและโฆษณาได้ทุกวัน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ข่าวเที่ยงตรง สื่อสร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย บริการประทับใจ