ถามปัญหาบัญชี-ภาษีได้ที่ www.avaccount.com

www.avaccount.com => บอร์ดบัญชีและภาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: นิดนิด ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM

หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: นิดนิด ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM
บริษัทเพิ่งจัดตั้งปลายปีที่แล้ว ในงบการเงินยังไม่มีรายได้ ถ้าบริษัทจะมีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในเดือนกันยานี้ สมมุติว่าเงินเดือนต่างด้าวประมาณหนึ่งแสนบาท ถ้าในปีปัจจุบัน ควรจะมีรายได้เท่าใด ต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านหรือไม่ ถ้าต่ำกว่าปีหน้ามีโอกาสจะต่อใบอนุญาตได้ไหม

หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: XXX ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
เงื่อนไขในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 1.  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ  มีดังนี้

      1.1  สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา  และแคนนาดา                                                     เงินเดือนขั้นต่ำ  60,000 บาท / เดือน

      1.2  ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย                                                                เงินเดือนขั้นต่ำ  50,000 บาท / เดือน

      1.3  สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย                             เงินเดือนขั้นต่ำ  45,000 บาท / เดือน

      1.4  สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง , จีน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์       เงินเดือนขั้นต่ำ  35,000 บาท / เดือน

      1.5  สัญชาติพม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และทวีปอัฟริกา                          เงินเดือนขั้นต่ำ  25,000 บาท / เดือน

      1.6  ธุรกิจหนังสือพิมพ์                                                                                     เงินเดือนขั้นต่ำ  20,000 บาท / เดือน 2.  ในงบการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น  จะต้องเกิน  1  ล้านบาท  ต่ำกว่าไม่พิจารณาเรื่อง

 3.  ถ้างบการเงินเป็นขาดทุนสะสมต้องทำหนังสือชี้แจง  แต่ถ้าขาดทุนเป็นปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3  อาจจะไม่พิจารณาเรื่อง

 4.  รายได้ในงบกำไรขาดทุน  จะต้องเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ทุกประเภทให้แก่คนต่างด้าวทุกราย

 5.  จะต้องมีพนักงานคนไทยประจำ  4  คน ต่อคนต่างด้าว  1  คน

 6.  ผู้ติดตาม  ถ้าอายุต่ำกว่า  20 ปี  สามารถขอติดตามครอบครัวได้  แต่ถ้าอายุเกิน  20 ปี  ต้องหาเหตุผลอื่นเช่น  ศึกษาต่อหรือ

      ทำงาน  เป็นต้น

 7.  อายุเกิน  50  ปีสามารถขอใช้ชีวิตบันปลายได้  โดยต้องมีเงินฝากธนาคารในชื่อของคนต่างด้าวไม่น้อยกว่า  8 แสนบาท

 8.  ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ  2  ล้านบาทต่อคนต่างด้าว  1  คน

 9.  วีซ่าที่จะใช้ขอทำงานในประเทศไทย  จะต้องเป็นวีซ่าประเภท  NON-IMMIGRANT   เท่านั้น

10.  ในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเป็นปีแรก  เจ้าหน้าที่ทั้ง  2  หน่วยงานจะขอเข้าไปตรวจและถ่ายรูปสถานที่ทำงาน

หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: วราภรณ์ ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน และมีพนักงานคนไทย 365 คน จะสามารถจ้างชาวต่างชาติกี่คนค่ะ (รู้มาว่า 1 คน ต่อ ทุนจด 2 ล้าน) มีข้อกำหนดไหนบ้างที่จะทำให้บริษัทจ้างต่างชาติได้มากกว่า 2-3 คน ขึ้นไปบ้างค่ะ
หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: กันตยา ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
แจ้งเงินเดือนขั้นต่ำ25000 แจ้งน้อยกว่านี้ได้ไหมค่ะเพราะความเป็นจริงเงินเดือนประมาณ 10000 บาทเองค่ะ
หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: Tor ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ถ้ามีกรรมการบริษัท MD เป็นต่างชาติแล้ว 1 คน ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต้องการเพิ่มต่างชาติอีก 1คน ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหรือไม่
หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: WEBMASTER ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
การมีต่างชาติทำงาน 2 คน ต้องมีทุนจดทะเบียน4 ล้านและมีลูกจ้างคนไทย 8 คนครับ

รวมทั้งต้องมีรายได้พอที่จะจ่ายเงินเดือนชาวต่างชาติครับหัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: WEBMASTER ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
บางครั้งเงินเดือนขึ้นต่ำกับตามจ่ายจริงไม่เท่ากันครับ

ให้ยื่นภงด.1 ตามเงินเดือนขั้นต่ำ และให้บันทึกบัญชีตามจ่ายจริงครับ

หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้อยากรู้ ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
รายได้ต่อปี กฏหมายกำหนดไว้หรือเปล่าคะว่าต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่าไหร่ จึงจะสามารถจ้างชาวต่างชาติ 1 คน หรือกำหนดเพียงแค่ว่า จะต้องมีรายได้พอที่จะจ่ายเงินเดือนให้ชาวต่างชาติ
หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: กุ๊กไก่ ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
รับคนต่างด้าวมาเพิ่มอีกหนึ่งคน ซึ่งเขาเคยทำงานที่โร

งแรมหนึ่งในต่างจังหวัด ไม่ทราบว่าการทำworkpermit ต้องเตรียมเอกสารเหมือนการต่อ Reentry หรือเปล่า

หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: ก้อย ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ชาวต่างชาติทำงานที่ประเทศไทยได้แค่สามปีเท้านั้นใช่ไหม ถ้าจำเป็นต้องทำงานต่อ จะต้องทำยังไง
หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: sarareed ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
สามีอยู่เมืองไทยมา 2 ปี ตอนนี้จะทำงานไม่แน่ใจว่า วีฃ่าครั้งต่อไปต้องมีเงินผาก4แสนไหมคะ จดทะเบียนสมรส วีฃ่า ภรรยาไท 2ปีแล้ว แต่ไม่ได้ทำงาน ตอนนี้จะทำ เวิคเพอมิด และขอวีช่าต่อ.ดิฉันมีเงิน 40000 จ่าภาษีถูกต้อง. ใครรุู้ตอบหน่อยค่ะ
หัวข้อ: การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
เริ่มหัวข้อโดย: ด้อยความรู้ ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
มีชาวอิตาเลี่ยนเข้ามาเที่ยวบ่อย ๆ อยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะได้ VISA หรือ REENTRY MULTIPLE ที่เข้ามาบ่อยครั้งแต่  ยื่นเอกสารครั้งเดียว