ถามปัญหาบัญชี-ภาษีได้ที่ www.avaccount.com

www.avaccount.com => บอร์ดบัญชีและภาษี => ข้อความที่เริ่มโดย: แมว ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM

หัวข้อ: ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี กับ รายงานสินค้า เป็นคนละที่อยู่กันได้หรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: แมว ที่ 19/03/2012 01:05:53 PM
ออกใบกำกับภาษี ใช้ที่อยู่ ของสาขา 15 แต่รายงานสินค้าและ วัตถุดิบ ใช้ที่อยู่ของสาขา 16 ซึ่ง สถานที่ติดกันมากค่ะ ไม่ทราบว่าผิดหรือไม่ มีกฎหมายอ้างอิงหรือไม่เท่าที่เคยทราบ ถ้าใบกำกับออกที่สำนักงานใหญ่ แต่รายงานสินค้าออกจากสาขาทีเป็นโรงงาน ไม่ผิดค่ะ แต่ก็ไม่มีกฎหมายที่จะอ้างอิงเช่นกัน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก็ไม่ผิดค่ะแต่ประเด็นแรก กำลังสงสัยค่ะ
หัวข้อ: ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี กับ รายงานสินค้า เป็นคนละที่อยู่กันได้หรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: 007 ที่ 18/03/2012 12:03:13 PM
ต้องออกใบกำกับภาษีตามรายสถานประกอบการครับลองดู คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 เรื่อง      หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ครับ

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html                ข้อ 18  กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีเป็นรายสถานประกอบการ และสถานประกอบการที่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่ได้นำใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น สถานประกอบการที่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่ต้องระบุข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ ...” ไว้ในใบกำกับภาษีด้วย โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้                ข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ ...” ตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถระบุชื่อของสถานที่ก็ได้ เช่น สาขาลาดพร้าว สาขาลพบุรี                ตัวอย่าง                        (1) ระบุว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สาขาลาดพร้าว” หรือ “สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สาขาที่ 1” หรือ “ สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ สาขาถนนพระราม 4” หรือ                        (2) ระบุว่า “สาขาลาดพร้าว” หรือ “สาขาที่ 1” หรือ “สาขาถนนพระราม 4”