www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนใบกำกับภาษี

(1/1)

นัท:
ใบกำกับภาษีแบบเดิมเป็นแบบที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ใส่เลขที่/เล่มที่(001/0001)มาให้แล้ว หากจะเลิกใช้  สั่งทำใหม่เป็นแบบกระดาษต่อเนื่องพิมพ์ใบกำกับฯออกจากโปรแกรมบัญชี เลขที่จะเปลี่ยนเป็น IV000001  

จะสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้สิ้นเดือนได้หรือไม่คะ

จะมีปัญหาอื่นกับสรรพากรหรือไม่

แล้วต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องคะ   ขอขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  ในทางประมวลรัษฏากร  ไม่มีกำหนดในเรื่องของการจะเปลี่ยนแบบจากโรงพิมพ์หรือจากโปรแกรม  แต่ต้องมีข้อความให้ครบถ้วนตาม มาตรา 86/4 ครับ

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_42.  ดังนั้นสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ  ไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้  เพียงแต่ผมเสนอให้มีการเปลี่ยนในช่วงสิ้นเดือน  เพื่อให้สะดวก และไม่สับสนในการเปลี่ยนใบกำกับครับ3.  ถ้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และมีข้อความครบตามมาตรา 86/4  ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับทางเจ้าพนักงานสรรพากร  เพียงแต่หากเจ้าพนักงานพบเห็นว่ามีการเปลี่ยนก็คงจะสอบถามเหตุผลครับ4.  หลักในการออกใบกำกับภาษีนอกจากมาตรา 86/4 แล้วก็ให้ศึกษาจากคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษี

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม