www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถาม รูปแบบใบเสร็จรับเงินของร้านค้า บุคคลธรรมดา แบบไม่มี vat และแบบมี vat ที่นำไปหักค่าใช้จ่ายได้

(1/2) > >>

ืnunoi:


1.บริษัท ซื้้อของจาำกร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จด vat ได้รับใบเสร็จรับเงินมา โดยระบุดังนี้

-เล่มที่ เลขที่

-ชื่อร้าน

-วันที่

-รายละเอียดสินค้า ราคา จำนวนเงิน

-มีผู้เซ็นรับเงินถูกต้อง

      แต่ในใบเสร็จ ไม่ได้ระบุ เลขที่ทะเบียนพาณิชย์และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ไม่ทราบว่าจำนำไปใบเสร็จนี้ไปหัก เป็นค่าใช้จ่ายไ้ด้หรือไม่คะ?2.สำหรับร้านค้า บุคคลธรรมดา ที่จด vat เมื่อขายของแบบให้เครดิต 30 วัน ต้องจัดทำใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน อย่างไร จึงจะถูกต้องคะ ? และคำว่าเอกสารออกเป็นชุด ของสรรพากร คืออะไรคะ?   คือปกติดิฉันขายสินค้า จะให้"ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี" ลูกค้าไปเลย ทั้งที่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินจริง ดิฉันกลัวว่า จะมีปัญหาภายหลัง อย่างกรณีแบบนี้ควรทำอย่างไรคะ ที่ง่าย สะดวก และถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ

ชอบเว็บนี้มากๆค่ะ เข้ามาทีไรได้ความรู้ทุกทีเลย

wornbin:
ตามพรบ.บัญชี พ.ศ.2543 ได้กำหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงบัญชีไว้....คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th.....ส่วนรูปแบบใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินสามารถดูตัวอย่างที่ถูกต้องได้ที่กรมสรรพากร......สำหรับเอกสารที่คุณกล่าวถึงในข้อ1.ในทางบัญชีสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ในทางภาษีต้องดูว่าเป็นบิลที่ออกในนามของกิจการหรือไม่..ถ้าเป็นชื่อกิจการก็สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการลงบัญชีได้  ส่วนเลขทะเบียนพาณิชย์มีหรือไม่ก็ได้แต่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องมี

2.ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จะต้องมีข้อความและรายการอยู่อย่างน้อย 8 รายการคือ 1.คำว่าใบกำกับภาษี2.เลขที่ใบกำกับภาษี3.วันที่ออกใบกำกับภาษี4.ชื่อ+ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร6.ชื่อลูกค้าหรือชื่อผู้รับบริการ7.รายละเอียดรายการเช่น ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน  8.จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น  ทั้งนี้กรมสรรพากรได้ออกเอกสารเพื่อเผยแร่เรื่องนี้อยู่แล้วสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต หรือที่อาคารกรมสรรพากรหรือ www.rd.go.th

เอกสารออกเป็นชุด หมายถึง  ใน1ชุดมีหลายใบ แต่ต้นฉบับใบแรก ไม่ใช่ใบกำกับภาษี  ใบแรกอาจเป็นใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษีอาจเป็นใบถัดไปหรือใบใดใบหนึ่งในชุดนั้น ซึ่งถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นสำเนา แต่สำเนาที่ว่านี้จะนำไปใช้เป็นใบกำกับภาษีได้นั้นสรรพากรกำหนดว่าต้องมีข้อความว่า เอกสารออกเป็นชุด แต่ใบกำกับภาษีดังกล่าวจะต้องมีคำว่าต้นฉบับใบกำกับภาษีจึงจะสามารถนำไปใช้ในทางภาษีได้....ถ้าไม่เข้าใจโปรดฝากเบอร์ไว้.........

ส้ม:


อยากได้รูปแบบใบเสร็จรับเงินจะได้ยังไง

pan:
บริษัทไปซื้อสินค้า ผู้ขายออกบิลเงินสดให้โดยมีชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายครบถ้วนแต่ในส่วนของผู้ซื้อ เขียนคำว่า สด บริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

pan:
บริษัทซื้อสินค้ามาได้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแต่ในใบเสร็จรับเงินมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมอยู่ด้วยบริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม