www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีที่พิมพ์จากอิงค์เจ็ท

(1/1)

เอ:
ออกใบกำกับภาษีขาย โดย

1. ใบแรก ระบุว่า "ใบกำกับภาษี"

2. ใบที่สอง เอาใบแรกมาถ่ายเอกสารเพื่อเป็นสำเนาแล้วก็เซ็นต์สดทั้ง 2 ใบอยากทราบว่าใบที่สองต้องเอาตรายางประทับคำว่า สำเนา หรือไม่

town:
หากเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ  ใบที่สองที่เป็นสำเนานั้น  ไม่สามารถนำมาถ่ายเอกสารแล้วประทับคำว่า " สำเนา " ครับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษี เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.htmlดูข้อ 8  ย่อหน้าก่อนสุดท้าย

ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ดังต่อไปนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยตีพิมพ์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้(1) คำว่า “ใบกำกับภาษี”(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี(3) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 4 จะต้องตีพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีจึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

วิธีแก้ไข  ให้ใช้เครื่อง Dot และใช้กระดาษต่อเนื่องที่มีสำเนาในตัว  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  ตัวที่เป็นสำเนาก็ไม่ต้องประทับคำว่า " สำเนา " อีก  เพราะเมื่อเราดูตัวสำเนาก็จะดูรู้ว่าเป็นสำเนาครับ

เอ:
ง้นถ้าถ่ายเอกสารแล้วไม่พิมพ์คำว่าสำเนา แต่เวลาเซ็นต์ใส่กระดาษcopy ก่อนเซ็นต์ แบบนี้พอไหวมั้ยคะ(ที่ถามเพราะทำไปแล้ว)

town:
ก็ไม่ได้ครับ  เพราะตัวถ่ายเอกสารนั้นอาจจะมีปัญหาในการตึความครับ  เพราะดูแต่ลายเซ็นต์ที่ใส่กระดาษ copy นั้นดูยากครับว่าเป็นสำเนา  ผมแนะนำให้ใช้เครื่อง Dot และใช้กระดาษต่อเนื่องที่มีสำเนาในตัวดีกว่าครับส่วนที่ทำไปแล้ว  ถ้าไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้  ก็เลยตามเลยครับ  แต่ถ้าขอกลับมาได้ก็ให้แก้ไขครับ

เอ:
ขอบคุณมากค่ะคุณ town ต่อไปจะปฎิบัติให้ถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม