www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม

(1/1)

อาเจะ:
เมื่อมีการตีราคาทรัพย์สินอาคารเพิ่ม(1/5/48) เราจะคำนวนค่าเสื่อมอย่างไรคะ เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมสะสมไหมคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ แล้วส่วนปรับปรุงอาคารต้องรวมถือเป็นทรัพย์สินใหม่ด้วยไหมคะ007:
เมื่อมีการตีราคาทรัพย์สินอาคารเพิ่ม(1/5/48)

dr. อาคาร-ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม

cr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารเพิ่ม

ไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครับ

ส่วนปรับปรุงอาคารต้องรวมเป็นราคาทุนของทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยครับpassAA:
Agreed

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม