www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายเงินปันผล

(1/2) > >>

ปริญญา:
คุณอ้วนรบกวนหน่อยครับ จากเงื่อนไข ต้องตั้งสำรอง 1/20 ของกำไร(1) จนกว่าจะครบ 1/10 ของทุน(2) ผมมองว่ามันเป็น 2 เงื่อนไข จำเป็นต้องทำให้ครบ 2

เงื่อนไขจึงจะจ่ายเงินปันผลได้ใช่หรือไม่คำถาม : ถ้าโจทย์มีว่า  บริษัท มี กำไร 14M

ทุน 1M  ผมจะทำเฉพาะเงื่อนไขแรก(1) อย่างเดียวใช่หรือไม่ เพราะ 14M*1/20 = 700,000

ทำให้ครบเงื่อนไขที่ 2 โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ (700,000มากกว่า 1M*1/10=100,000)

หรือว่าผมสามารถทำตามเงื่อนไขที่ 2 คือ 1/10 ของทุน อย่างเดียวได้หรือไม่ เพราะผมเห็นว่าถ้าตามเงื่อนไขที่ 1ก่อนมันจะมากเกินไป  ด้วยความเคารพและนับถือ

อ้วน:
1.  เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล  บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทส่วนการกันเงินสำรองจากกำไรอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรนั้น  เป็นเพียงข้อกำหนดว่าหากปีใดจะมีการกันเงินสำรองจากกำไร  กฏหมายก็กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งในยี่สิบ  แต่มากกว่าก็ได้ครับ  ตย.  ในปี 2548  บริษัทมีกำไร  14  ล้านบาท  มีทุนจดทะเบียน  1  ล้านบาท  ผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน  13  ล้านบาท และบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการตั้งเงินสำรองตามกฏหมายเลย  1.1  บริษัทฯ ไม่อาจจะจ่ายเงินปันผลได้  หากยังเป็นขาดทุนอยู่  แต่ตาม ตย.  บริษัท ขาดทุน 13 ล้าน และในปี 48 มีกำไร 14 ล้าน  ดังนั้น บริษัทสามารถนำเงินเพียง  1  ล้านบาทเท่านั้นที่จ่ายเงินปันผลได้ครับ  แต่1.2  จะต้องมีการกันเงินสำรองตามกฏหมายให้ได้หนึ่งในสิบของทุนก่อนถึงจะจ่ายเงินปันผลได้  ดังนั้นในปี 48  บริษัทจึงต้องกันเงินสำรองให้ได้หนึ่งในสิบ  =  ทุน 1 ล้าน * 10 / 100  เท่ากับจำนวน  100,000 บาทของกำไรที่เหลือคือ 1 ล้านมาเป็นเงินสำรอง  จะไม่ได้คำนวณจากผลกำไรทั้งจำนวน  14  ล้านบาทนะครับ  เนื่องจากต้องหักผลขาดทุนจำนวน 13 ล้านออกไปก่อนจึงเหลือกำไรเพียง  1  ล้านบาทแล้วจึงค่อยนำกำไรสุทธิที่เหลือมาตั้งเป็นเงินสำรองตามกฏหมายครับ- จะเห็นได้ว่าการกันสำรองนั้น  กฏหมายเพียงกำหนดไว้ว่าถ้าจะกันต้องกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในยี่สิบส่วนของผลกำไร แต่มากกว่าได้-  และไม่ได้กำหนดว่าจะต้องตั้งกี่ปี  แต่ต้องตั้งให้ครบหนึ่งในสิบของจำนวนทุนบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท1.3  ดังนั้นในปี 48 เมื่อผลประกอบการหลังหักขาดทุนเป็นกำไรแล้ว   และได้มีการกันเงินสำรองครบตามกฏหมายกำหนดกล่าวคือ  1/10 ของทุนแล้ว  จึงจะประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 49  ได้  แต่ต้องปฏิบัติข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้ครบทั้ง 4 ข้อนะครับตามกระทู้เลขที่ 00337

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=337&c=actหากมีข้อสงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติมยินดีครับ

จขกท:
คุณอ้วนรบกวนอีกที ประเด็นของผม คือ เราสามารถตั้งสำรอง 1/10 ของทุนเลยทีเดียว ได้หรือไม่ ตาม ตย.ให้ตัดขาททุน 13 ล้านออกไป คือ ไม่เคยขาดทุน และมี กำไร 14 M มีทุน 1M ไม่เคยตั้งสำรองมาก่อน

อ้วน:
ได้ครับ  เพราะการตั้งเงินสำรองตามกฏหมาย  ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ไม่ได้กำหนดในเรื่องของระยะเวลาครับว่าต้องกี่ปี  ดังนั้นตั้งเงินสำรองปีเดียวให้ครบเลยก็ได้ครับ

กกก:
หากบริษัทจำกัดมีกำไรแต่ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทำไรได้บ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม