www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เพิ่มวัตถุประสงค์

(1/1)

เอ:
เรียนถามว่า กิจการซื้อขายขวด กระดาษ ได้จดจัดตั้งบริษัท ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ 1 ข้อคือ

ข้อ 23 ซื้อขาย ขวด กระดาษ

หรือ    ไม่ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์อ้วน:
ถ้าต้องการให้มีความชัดเจน  ก็ควรจะเพิ่มครับ  เพราะหากดูในวัตถุประสงค์ตามแบบ ว. แล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ชัดเจนครับ  หากถามความเห็นส่วนตัวผม  ผมก็จะเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนไปเลยครับ

เอ:
เจ้านายถามมาทำให้ตอบไม่ถูก ขอบคุณคุณอ้วนมาก ๆ ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม