www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการซื้อขวดเก่ามาขาย

(1/7) > >>

เอ:
กิจการซื้อขวดเบี้ยร์พร้อมลังกระดาษมาขาย

1.ถือเป็นกิจการขายของเก่าหรือไม่

2. ซื้อมาใบละ 1 บาท เวลาขายให้กับบริษัทฯ จะถูกหัก    

     3%    เช่นซื้อมา 100 ขวด 100 บาท ขายไปเขาจะออกเอกสารให้ว่า จำนวน 100 ขวด 100 บาทหักสูญเสีย 3% ชำระเงิน 97 บาท จะลงบัญขีว่าขาย 100 ขวดได้เงิน 97 บาทหรือไม่

3. กิจการจะนำลังกระดาษมาขายต่างหาก ซึ่งจะได้กำไรจากตรงนี้  ฉะนั้นขณะที่ซื้อมาลังพร้อมขวดควรทำอย่างไร

4. ต้องจดทะเบียนบริษัทฯ ว่ากิจการซื้อมาขายไป หรือว่าค้าของเก่า

5. กิจการที่ค้าของเก่าต้องการจดทะเบียนอะไรพิเศษหรือไม่

อ้วน:
1.  หากเป็นการซื้อขวดเบียร์พร้อมลังเก่ามาขาย  ก็จะถือเป็นการค้าของเก่าครับ2.  เมื่อเป็นการค้าของเก่า  ก็ถือว่าเป็นการซื้อขายครับ  เมื่อเป็นการซื้อขาย  ก็จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ3.  ก็ต้องแยกต้นทุนค่าขวด และ ค่าลังกระดาษออกจากกันครับ  หากตอนที่ซื้อมาในรายละเอียดของบิลมีการแยกก็จะง่ายครับ  แต่หากตอนซื้อขวดมาพร้อมลัง และไม่มีการแยกราคามาให้  ก็จะต้องอาศัยการประมาณแล้วปันราคาต้นทุนของขวด และ ราคาต้นทุนของลังออกมาครับ4.  ในทางกระทรวงพาณิชย์  หากเป็นนิติบุคคล  เท่าที่ผมเจอ  ก็มักจะระบุเป็นการซื้อมาขายไปครับ  แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา  ขอเพียงใบทะเบียนพาณิชย์  ก็จะต้องระบุครับว่า  ซื้อของเก่า - ขายของเก่าครับ5.  ผู้ที่จะประกอบธุรกิจค้าของเก่า  จะต้องไปขอใบอนุญาตค้าของเก่าที่กรมตำรวจครับ

เอ:
ขอบคุณ คุณอ้วนมากค่ะ

ง้วน:
ร้านเว่งฮวด กทม 0814311119 ขายขวดแก้ว หลากชนิด  

พงษ์:
รบกวนแนะนำสถานที่ สามารถส่งขวดเหล้า และขวดน้ำหวาน ปัจจุบันมีเยอะมาก แต่ไม่มีที่จะส่ง (สินค้าพร้อมอยู่ในลัง)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม