www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โปรแกรมสำเร็จรูปหัก ค่าเสื่อมได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ

(1/2) > >>

ดาว:
โปรแกรมสำเร็จรูปหัก ค่าเสื่อมได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ

อ้วน:
ตามพระราชกฤษฏีกาฯ ฉบับที่ 395 ให้คำนิยามอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเห็นได้ว่าไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ ดังนั้นในส่วนโปรแกรม ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามตามพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 145 ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน กำหนดอัตราการคิดค่าเสื่อมไม่เกินร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามแต่ละประเภท   กล่าวคือทรัพย์สินอื่นซึ่งโดยสภาพของทรัพย์สินนั้นสึกหรอ หรือเสื่อมราคาได้นอกจากที่ดินและสินค้า คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราไม่เกินร้อยละ 20  ซึ่งตามความเห็นส่วนตัวก็ประมาณ 5 ปี หรือ 20% ต่อปีครับ

เอ:
กรณีนี้มีความเห็นต่างจากคุณอ้วน เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นการให้ใช้สิทธิ ซึ่งต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

กรณีไม่จำกัดอายุการใช้ หักได้ 10%ไม่ทราบว่าเห็นด้วยหรือไม่

อ้วน:
ก็มีเหตุผลครับ  เพียงแต่มุมมองส่วนตัวของผมนั้น  ผมมองว่าโดยลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูป  มักจะมีการพัฒนาอยู่เสมอ  ดังนั้นผมจึงมองว่าวันนี้เราซื้อมา  ในอีก 5 ปีข้างหน้าก็น่าจะมีการอัพเวอร์ชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น  อีกทั้งการพัฒนาในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ผมจึงมองว่าอายุการใช้งานของโปรแกรมโดยส่วนใหญ่  มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปีน่าจะเหมาะสมครับ ( เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ )

พลอย:
เหมือนเคยได้ยินมาว่าคอมพิวเตอร์ และซอร์ฟแวร์จะต้องคิดค่าเสื่อมจำนวน 3 ปี  หรือ 33.33% ไม่ใช่เหรอคะ อาจารย์สอนมาตอนเรียน แต่ไม่รู้ว่ามาตราไหน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม