www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องเพิ่มทุนแต่ไม่มีเงินสด

(1/1)

อนงค์:
เรียนคุณอ้วน

เนื่องจากบริษัท(บจก)ดิฉันเป็นผู้ประสบปัญหาสึนามิ จึงจำเป็นต้องขอเงินกู้จากกองทุนสึนามิ ซึ่งมีเงื่อนไขให้มีการเพิ่มทุนและทางกองทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วย แต่ทางดิฉันไม่มีเงินสดพอที่จำทำการเพิ่มทุนได้ อยากทราบว่าใช้อะไรในการเพิ่มทุนแทนเงินสดได้บ้าง และต้องทำอย่างไร?

อ้วน:
รบกวนลองดูกระทู้ที่ 01004

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1004&c=actหากยังมีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติม  ยินดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม