www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเสื่อมราคาอาคารที่เช่า ตัดกี่ปีค๊ะ

(1/1)

Bravo:
กิจการเช่าอาคารต่อสัญญาทุก 3 ปี ควรตัดค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างกี่ปี ปัจจุบันตัดอยู่ 8 ปีไม่ทราบว่าผิดหรือไม่ แล้วควรทำอย่างไรดี

007:
อาคารที่เช่าตัดค่าเสื่อมไม่ได้ครับ

แต่ส่วนปรับปรุงอาคารตัด 20 ปี

aaa:
ตัด 20 %ไม่ถูกหรือค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม