www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินร่วมลงทุน กับ เงินทุนส่วนตัว

(1/2) > >>

เจเจ:
เรียน คุณอ้วน/ คุณ007 ที่เคารพอยากทราบว่า ในงบกระแสเงินสด ส่วนของกระแสเงินสดรับนั้น ถ้ามีเงินทุนส่วนตัว และ เงินร่วมลงทุน อยู่ในหมวดนี้แล้วสงสัยว่าในงบดุล

จะมี 2 ตัวนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะ?

แล้วถ้าอยู่จะอยู่หมวดไหนคะขอบคุณมากนะคะ

ขอถามอีกหน่อยนะคะ

อันนี้อยากถามเพื่อเป็นความรู้อ่ะค่ะว่า ถ้ามีคนเข้ามาประเมินสินทรัพย์ของบริษัท แล้วบริษัทไม่มีใบเสร็จหรือเอกสารใดๆยืนยันราคาส/ทนั้นๆเลย ทางผู้ประเมินจะสามารถประเมินได้จากอะไรคะ และค่าที่ประเมินจะต่างจากความเป็นจริงมากไหมคะขอบคุณอีกทีนะคะ

อ้วน:
ได้อธิบายหลักการประเมินราคาไว้ที่กระทู้ 01521  แล้วครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1521

เจเจ:
เรียน คุณอ้วน ที่เคารพอยากทราบว่า ในงบกระแสเงินสด ส่วนของกระแสเงินสดรับนั้น ถ้ามีเงินทุนส่วนตัว และ เงินร่วมลงทุน อยู่ในหมวดนี้แล้วสงสัยว่าในงบดุล

จะมี 2 ตัวนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะ?

แล้วถ้าอยู่จะอยู่หมวดไหนคะ

ช่วยอธิบายด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ007:
เงินทุนส่วนตัวและเงินร่วมลงทุนที่เพิ่มขึ้น :ถ้ามีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จะแสดงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จะแสดงหนี้สินในงบดุล เช่นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เจเจ:
แล้วถ้าเงินทุนส่วนตัวเป็นเงินดิฉันที่ต้องการลงทุนเพิ่มเข้ามาโดยไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทขึ้น ก็จะแสดงในส่วนของหนี้สินในงบดุลเช่นเดียวกันเหรอคะ

และถ้าเงินร่วมทุนนั้น เป็นเงินของทางรัฐบาลที่มีโครงการสนับสนุน SMEs แล้ว เหมือนเงินได้เปล่าที่เค้าลงทุนให้เราก่อนนี้ จะอยู่ในส่วนหนี้สินในงบดุลเหรอคะ เทียบเท่ากับ เงินกู้ยืมระยะยาวได้เลยเหรอคะ เพราะเงินที่ได้มาในที่นี้จะคืนให้แก่เค้าในรูปการแบ่ง % กำไรของบริษัทอะค่ะ ช่วยไขข้อสงสัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม