www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ

(1/1)

เอ:
ขอเรียนถาม

ต้องหักภาษีณที่จ่าย 15% แต่ไม่ทราบว่าต้องยื่นภงด อะไร

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

007:
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 3 ) ( 4 ) ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามแบบ ภงด. 2 ครับ

เอ:
คุณ 007 ช่วยได้เสมอเลย

ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม