www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอถามเพิ่มเติมจากข้อ 01460

(1/1)

กร:
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับว่าถ้าในทางปฏิบัตินั้น เมื่อซื้อวัสดุก่อสร้างและใช้วัสดุก่อสร้างนั้น เราไม่ได้ทำบัตรควบคุมวัสดุแต่ละประเภท แต่ได้มีการนับยอดคงเหลือสิ้นปีว่าเหลือเท่าใดและคำนวณออกมาเป็นมูลค่าเงินเพื่อบันทึกตอนสิ้นงวดนั้น ถือว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

อ้วน:
ไม่ได้ผิดตามประมวลรัษฏากร  แต่ที่ผมเสนอความคิดเห็นให้มีการจัดทำบัตรควบคุมวัสดุแต่ละประเภทนั้น  เป็นหลักการควบคุมภายในที่ดีครับ  จะไม่ทำก็ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม