www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน เย็น

(1/2) > >>

เอ:
กิจการให้บริการสอนภาษาอังกฤษ จึงทำโบรชัวร์ว่า ค่าสอนวันละ 1500 รวมค่ารถรับส่งและอาหารกลางวันและเย็นอยากทราบว่า

1ค่ารถและค่าอาหารกลางวันและเย็น บันทึกเป็นคชจอะไรดี

2.ค่ารถรับส่ง เหมือนการจ้างรถแท็กซื่ ไม่ต้องหักณที่จ่ายใช่หรอืไม่

007:
1. ต้นทุนบริการครับ

2. ถ้าจ่ายเกิน 1,000.- บาทต่อครั้ง ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

ถ้านอกเส้นทางได้ หัก 3%

ถ้านอกเส้นทางไม่ได้ หัก 1%เอ:
ขอบคุณ คูณ007 ที่ช่วยตอบ  แต่มีข้อสงสัยต่อนะคะ ค่ารถคงไม่มี vat  แต่ค่าอาหารถ้ามี vat  ดิฉันคิดว่าน่าจะใช้ได้ เพราะไม่ใช่ค่ารับรอง  ถ้า vat ได้ พอจะมีข้อหารือบ้างมั้ย

อ้วน:
กิจการย่อมมีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามตาม

มาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_5ผมก็หาข้อหารือที่ตรงกับกรณีนี้ไม่เจอครับ

เอ:
ขอบคุณค่ะ จะพยายามหาข้อหารืออีกที ถ้าหาได้จะ post ให้นะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม