www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ทำบัญชีกับการชำระบัญชี

(1/1)

วิทวัส:
บริษัทฯ ที่เคยเป็นผู้ทำบัญชีให้นั้นได้ปิดตัวลงและเสร็จสิ้นการจดทะเบียนขอชำระบัญชีและเคลียร์เรื่องกับทางกรมสรรพากรแล้ว แต่ทางผู้ชำระบัญชียังไม่ไปยื่นงบชำระบัญชีกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าเป็นเช่นนี้ อยากทราบว่าผู้ทำบัญชีที่เคยลงชื่อไว้ สามารถแจ้งถอนชื่อผู้ทำบัญชีได้เลยหรือไม่

อ้วน:
ถอนชื่อจากการเป็นผู้ทำบัญชีได้เลยครับ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม