www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าขาดจากสต็อกที่ต้องยื่นภาษีขายต้องลงบัญชีอย่างไรค่ะ

(1/1)

daw:
1.ต้นทุนสินค้า 27,122.30

2.ยื่นภาษีขาย 1,898.56

ออย:
Dr.advertiment&sale promotion  100

     add back expenses                  7

     Cr.cost of sales                                100

          output vat                                       7

พรเลิศ:
เรียน คุณดาว

     ผมอนุมานเอาว่า คุณบันทึกบัญชีระบบ Periodic โดยสินค้าแต่ละชิ้นมูลค่าต่ำ และมีปริมาณชิ้นจำนวนมาก (เปรียบได้กับสินค้าประเภทน๊อต สกรู / เทียบรถยนต์)

     กรณีสินค้าขาดสต๊อค อาจเป็นดังนี้

1. สินค้าหาย     2. สินค้าชำรุด  3. เบิกใช้เอง   4. ลืมหรือบันทึกผิดพลาด ฯลฯ

     กรณีสินค้าขาดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจแยกได้เป็น 2 กรณี คือ

     1. ทำเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ และต้องทำเป็นรายได้

     2. ทำเป็นค่าใช้จ่ายได้ เช่นสินค้าเสียหาย ต้องทำลาย เราก็เชิญสรรพากรมาดู หรือถ่ายรูปให้ดู ตัดเป็นค่าใช้จ่าย

-กรณีสต๊อคสินค้า เราอาจจะตรวจนับเดือนละครั้ง แต่ในทางบัญชีเราถือว่าตรวจนับปีละครั้ง แล้วทำการปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นปี (ปรับปรุงในงบต้นทุน,งบกำไรขาดทุน)

         ยกมา+ซื้อ-คงเหลือ=ต้นทุนสินค้าขาย

เราไม่บันทึกบัญชี สินค้าขาดสต๊อค เพื่อเปิดโอกาสให้สรรพากรเห็นดอกครับ ถ้าเขาเห็น ก็มีปัญหาทันที     ต่อข้อซักถามของคุณ

1. สินค้าขาดสต๊อกจะบันทึกบัญชีอย่างไร

     -ถ้าบันทึกบัญชี เดบิต / เครดิต สรรพากรตรวจพบเข้า รับรองมีปัญหาแน่นอน จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง

     -คำตอบของผมคือ เมื่อบันทึกบัญชีเดบิต/เครดิต แล้วมีปัญหากับสรรพากร จะบันทึกไปทำไมโชคดีครับพรเลิศออย:
ขอแก้ไขรายการที่บันทึกนะคะ ทางบริษัทฯถ้าสินค้าขาดจากสต็อกจะถือว่าเป็นการให้สินค้าตัวอย่างค่ะ โดยจะยื่นภาษีขายด้วย โดยใช้ราคาตลาดค่ะ โดยจะ เดบิต ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 100 ค่าใช้จ่ายบวกกลับ 7 เครดิต ภาษีขาย 7 รายได้อื่น 100 ค่ะ และก็ตัดต้นทุนขายตามปกติ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะผู้สอบก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่มีปัญหาอะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม