www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแจ้งเลิกห้างหุ้นส่วนกับกรมสรรพากร

(1/1)

สงสัยจัง:
กรณีแจ้งเลิกห้างฯกับกรมสรรพากรโดยห้างฯไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องแจ้งภายในกี่วันหลังจากแจ้งเลิกกระทรวงพาณิชย์

อ้วน:
1.  ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนาม หจก.  ภายใน  60  วันนับแต่วันที่ในหนังสือรับรอง ณ วันเลิกออกจากทางกระทรวงพาณิชย์2.  แต่หากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน  15  วันนับแต่วันที่ในหนังสือรับรอง ณ วันเลิกออกจากทางกระทรวงพาณิชย์  และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษียังเป็นหลักตามข้อ 1.  แต่จะคืนพร้อมกันก็ได้

สงสัยจัง:
ขอบคุณ คุณอ้วนมากค่ะ

สงสัยด้วยคน:
อยากทราบว่าเอกสารที่ใช้มีหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย มีกำหนดอายุไหมคะ พอดีห้างฯเปิดมา1ปี และไม่ได้ไปขอคัดสำเนาใดๆเพิ่มเติม อายุมันนานไปไหมคะ ต้องคัดใหม่ไหม

นิค:
ไปขอคัดหนังสือรับรองได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม