www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี

(1/3) > >>

เด็กเตีรยมสอบ:
การตรวจสอบบัญชี มีขั้นตอนยังไงบ้างและการวางแผนการตรวจสอบบัญชี เป็นอย่างไร

007:
กรุณาถามเป็นประเด็นของปัญหาที่พบนะครับ

อ้วน:
ต้องรบกวนคุณเด็กเตีรยมสอบ  ลองไปดูหนังสือเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี  ที่ศูนย์หนังสือจุฬา  สยามสแควร์ครับ

แนน:
ขั้นตอนการจัดทำงานในบริษัท และการแบ่งหน้าที่ในการทำบริษัทตรวจสอบบัญชี

แนน:
การทำบัญชี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม