www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภพ 30

(1/1)

gogo_kai:
กรณีขายเป็นสกุลต่างประเทศคือออกบิลเป็นสกุลต่างประเทศด้วยต้องแปลงตัวเลขไปกรอกในภพ 30 ในช่องภาษี0 หรือไม่คะ และเหมือนกับกรณีให้บริการต่างประเทศด้วยหรือไม่ มีท่านผู้รู้บอกว่าการให้บริการต้องออกบิลเป็นสกุลไทยและออกvatด้วย แล้วอย่างนี้เราได้ออกบิลเป็นสกุลเงินต่างประเทศไทยแล้ว จะมีผลอะไรหรือไม่คะ

เนื่องจากบ.เรามีรายได้หลักจากการขายและซ่อมแซมเครื่องจักร คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม