www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าอาหาร

(1/1)

เด็กเพิ่งจบ:
บริษัท มีการทำอาหารกลางวันให้พนักงาน อยากทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปเกี่ยวกับการซื้อของสดมาทำอาหาร ตามห้างสรรพสินค้า โดยมีการออกใบกำกับภาษีให้ ภาษีซื้อนำมาใช้ได้ไหม หรือใช้ยอดรวมภาษีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.  ต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้พนักงานทุกคน สมมุติว่า มีพนักงานอยู่ 9 คน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร 90,000 บาท บริษัทจะถือเป็นค่าตอบแทน  ต้องยื่นนำส่ง ภงด 1 ก ใช่หรือไม่

คน HR:
1. ที่ผ่านมา ไม่เคยส่งเลย จะรวบยอดได้ไหม จะโดนปรับไหม และ ส่วนที่จ่ายไป สามารถหักคืนได้ไหม เช่นจ่าย 800 ต่อเดือน หักออก 800 ได้ไหม เพระบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจ้างคนนอกมาทำให้ หรือปรุงเอง  เวลาลงในสลิปเงินเดือนต้องใส่ เป็นรายได้ และเป็นรายหักด้วยใช่ไหม 2. จริงๆแล้ว เรื่องการหักภาษีใครควรเป็นผู้ดำเนินการ เช่น HR ดูค่าจ้างแต่ HR มักไม่ได้เรียนด้านบัญชีมา จะรู้แค่ว่า ควรมีสวัสดิการอะไร จะไม่ค่อยรู้ว่าต้องหักอย่างไร ทางบัญชีควรแนะนำใช่หรือไม่ หรือว่า HR ต้องไปศึกษาเอง

ขอบคุณ

พะแพง:
   ถ้าค่าอาหารบริษัทจ่ายให้เป็นรายวันแล้ววันใดที่ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ค่าอาหารในวันนั้น แสดงว่าไม่ใช่รายได้ประจำ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป้นรายได้ใช่หรือไม่

bee:
จ้างทำอาหารต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือไม่อย่างไร

bee:
จ้างบุคคลข้างนอกมาทำอาหารให้บริษัท ต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% กับคนที่รับจ้างทำอาหารหรือไม่ อย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม