www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณอ้วนช่วยอธิบายด้วยครับ

(1/1)

สงสัย:
ทางบริษัท ก. มีความจำเป็นต้องขายวัตถุดิบซึ่งซื้อมาและใช้ไม่ได้ในการผลิตเนื่องจากไม่ได้คุณภาพตามที่ได้ประเมินไว้ออกไปในราคาที่ทางผู้ซื้อ คือนาย ข รับซื้อต่ำกว่าทุน และผู้รับซื้อนำวัตถุดิบตัวใหม่มาเปลี่ยนกับผู้ขายเป็นการแลกเปลี่ยนตามจำนวนในราคาขายที่ตกลงกัน แต่เนื่องจากผู้บริหารบริษัท ก. ที่ขายวัตถุดิบเห็นว่าถ้าออกอินวอยซ์ขายออกไปในราคาต่ำกว่าทุนนั้น จะทำให้เกิดผลขาดทุนในทันทีในปีที่ขาย จึงได้มีการตกลงกับทางผู้ขายว่าจะขายและออกอินวอยซ์ให้ในราคาทุนเดิมของวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบตัวใหม่ที่ผู้รับซื้อคือ นาย ข นำมาแลกเปลี่ยนยังเป็นจำนวนเท่าเดิม แต่ให้ นาย ข เพิ่มราคาต่อหน่วยสูงขึ้นได้ในใบส่งสินค้าของ นาย ข ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ ถ้าทางบริษัท ก และนาย ข  ทำเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่ในทางกฎหมาย,บัญชีและภาษีอากรครับ และมีความผิดอย่างไรบ้างครับ รบกวนช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม