www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกให้

(1/1)

เอ:
กิจการเช่าสำนักงาน 1ห้อง ราคา 10,000 บาท โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายผู้เช่าเป็นผู้รับภาระ ทำให้กลายเป็น

ค่าเช่า      10526.32

       ภาษีหัก ณที่จ่าย    526.32

       เงินสด              10000.00

อยากทราบว่า

1. ต้องส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผุ้ให้เช่าหรือไม่

2. ผู้ให้เช่ามีสิทธินำไปเคลมภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่

ตรี:
จริง ๆ แล้ว ค่าเช่า 10000 ก็หักภาษีในนั้นได้เลยครับ หัก 500 บาท ผู้ให้เช่าก็ได้เงินไป 9500 ครับ แต่กรณีนี้เหมือนว่าเราออกให้ผู้ให้เช่านะ แล้วแต่จะตกลงว่า ค่าเช่า 10000 นี้รวม 5% หรือยังก็แล้วแต่ครับ ยังไงสรรพากรก็ได้เงินอยู่ดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม