www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนถามเรื่อง การตั้งสำรองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผลค่ะ

(1/1)

น้ำฝน:
มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1. ตั้งแต่ปี 2544 - ปี 2550 บริษัท มีผลขาดทุนสะสม 8 ล้านบาท2. ปี 2551 บริษัท มีผลกำไร 12 ล้านบาท  ดังนั้น บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ใช่ไหมคะ เพราะผลรวมเป็นกำไรแล้ว ?3. บริษัท ต้องตั้งสำรองก่อน 5% ของ 4 ล้านบาท = 2 แสนบาท ถูกหรือไม่ ?ต้องตั้งสำรอง หนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้ หมายถึง 5% ของกำไรทางบัญชีหลังหักภาษีแล้ว ใช่หรือไม่ ?4. ดังนั้นเงินกำไรที่จะจ่านปันผลได้ จึงเหลือแค่ 3.8 ล้านบาทเท่านั้น ใช่หรือไม่คะ ?5. ณ สิ้นปี 2551 ยังไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่มีการประกาศจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจะมีการประชุมในวันที่ 10 มีนาคม ปี 2552 และประกาศจ่ายเงินปันผลของกำไรปี 2551 ในปี 2552 โดยกำหนดจำนวนเงินปันผลว่าจะจ่ายเป็นจำนวน 50% ของกำไร = 1.9 ล้านบาทใช่หรือไม่ ?

อยากทราบว่าบันทึกบัญชีอย่างไร  ?ในปี 2551 ไม่ต้องบันทึกบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้นใช่หรือไม่ ?ในปี 2552 บันทึกบัญชีโดย10 มีนาคม 2552

Dr. กำไรสะสม   2,100,000

     Cr. เงินสำรองตามกฏหมาย    200,000

          เงินปันผลค้างจ่าย         1,900,000วันที่จ่าย

Dr. เงินปันผลค้างจ่าย  1,900,000

     Cr. เงินสด                       1,900,000ใช่หรือไม่รบกวนปรึกษาค่ะขอบคุณมากค่ะ

007:
กำไรสะสม 4 ล้าน จะจ่ายปันผล 50% คือ 2 ล้านต้องตั้งสำรอง 5% ของกำไรที่จะจ่ายปันผลคือ 2 ล้านครับ

ลงบัญชีถูกแล้วครับ แต่ตัวเลขต้องเปลี่ยนdd:
แล้วสำรองที่เราตั้ง ต้องตั้งกี่ % ของทุน ค่ะ ลองsergh ดูบอกว่า 10% แต่ในระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ บอกว่า 1 ใน 20 ค่ะ

รัชกร:
ถ้าบจ.มีการจ่ายเงินปันผลในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการตั้งสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้ว และต่อมาในเดือน กรกฎาคม 2562 กิจการมีการจดเลิกบริษัทฯ อยากทราบว่า ทุนสำรองตามกฎหมาย ที่ตั้งไว้ จะต้องทำยังไงคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม