www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีปั้มน้ำมันหลอด

(1/1)

เด็ก:
ปั้มน้ำมันหนึ่งหัวจ่ายกับขายของเล็กน้อยคิดภาษีอย่างไร

007:
เป็นเงินได้ 40(8) หักค่าใช้จ่ายได้ตามจ่ายจริง หรือตามเหมา 80% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม