www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน และรับทำบัญชีอิสระ ยื่น ภงด 91 หรือ 90

(1/1)

สุกัญญา:
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าเป็นพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนแห่งหนี่งได้รับเงินเดือน ประจำ และ รับทำบัญชีบริษัทอื่นเป็นการส่วนตัว (เหมาทำเก็บเงินครั้งเดียว ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 % ยื่น ภงด 3 ) เวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน มีค 52 ยื่นแบบ ภงด 90 หรือ 91 ค่ะ

007:
ภงด.90 ครับ

กมลทิพย์:
http://karaokenew.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม