www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งงค่ะ ค่านายหน้ารับจากต่างประเทศ หากสัญญาไม่รวมจ่าย vat คนรับทำงัยคะ

(1/1)

ดา:
สวัสดีค่ะขอถามนิดนะคะ จะมีรายได้ค่านายหน้าจากต่างประเทศค่ะ (คนซื้อคนขายติดต่อซื้อขายเองโดยตรง เราเป็นแค่นายหน้าเท่านั้นค่ะ)  มีร่างสัญญามา จ่ายค่าคอม ไม่รวมภาษี VAT, GST and/or any other sales tax ถ้าตกลงตามนี้ สมมติ เรียกเก็บ 107 บาท จ่ายมาแค่ 100 บริษัทต้องทำยังงัยคะ  และไม่มีหัก ณ ที่จ่ายอยู่แล้วใช่มั้ยคะ  

007:
บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับค่าคอมฯ และนำส่ง 7% เองครับ และบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายใดๆ

ga:
ถ้ากิจการในฐานะเป็นผู้ส่งออกบริการ ถือว่าภาษีซื้อเกิด 7% แต่ภาษีขายเป็น 0% (เนื่องจากส่งออก) สามารถนำ VAT ไปเคลมคืนได้ อาจต้องหัก ณ ที่จ่าย เพราะผู้รับเงินได้อยู่ในประเทศไทย คือซื้อบริการในประเทศและส่งออกต่างประเทศ, แต่ถ้ากิจการเป็นผู้นำเข้าบริการนั้น บริการจากต่างประเทศนั้นมีภาษีซื้อ 7% แต่เราต้องออกไปก่อนและไปใช้เป็นภาษีซื้อแทน บริษัทไม่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ครับ (เพราะถ้าผู้ขายบริการอยู่ต่างประเทศ บริษัทนำเข้ามาขายให้ผู้ซื้อบริการในประเทศ ผู้ขายต่างประเทศไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังนั้นไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ)

ปล. ระวังเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยนะ ต้องหาเพิ่มเติมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม