www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สงสัยเรื่องค่าความนิยมค่ะ

(1/1)

ตะวัน:
ค่าความนิยม สามารถนำมาบันทึกบัญชีได้รึเปล่าคะ แล้วเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นสินทรัพย์กันแน่ ไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ

อ้วน:
1.  รบกวนคุณตะวันดูกระทู้ 00574

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=574&c=act2.  ค่าความนิยม  ในทางภาษีอากรนั้น  ก็ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ครับ  และหากมีการตัดจ่ายก็ไม่ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเช่นกันครับ  ตามมาตรา 65 ทวิ ( 3 )

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_2

ตะวัน:
ขอบคุณ คุณอ้วนมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม